?

Time frame: 1066 - 2004


1066 - 1067
(1 fotografía)


1456 - 1457
(1 fotografía)


1528 - 1529
(1 fotografía)


1664 - 1665
(2 fotografía)


1668 - 1669
(4 fotografía)


1678 - 1679
(5 fotografía)


1682 - 1683
(1 fotografía)


1750 - 1751
(1 fotografía)


1758 - 1759
(1 fotografía)


1810 - 1811
(2 fotografía)


1834 - 1835
(5 fotografía)


1836 - 1837
(2 fotografía)


1858 - 1859
(7 fotografía)


1860 - 1861
(2 fotografía)


1870 - 1871
(2 fotografía)


1874 - 1875
(3 fotografía)


1878 - 1879
(1 fotografía)


1880 - 1881
(3 fotografía)


1882 - 1883
(6 fotografía)


1884 - 1885
(1 fotografía)


1886 - 1887
(3 fotografía)


1888 - 1889
(10 fotografía)


1890 - 1891
(3 fotografía)


1892 - 1893
(43 fotografía)


1894 - 1895
(31 fotografía)


1896 - 1897
(23 fotografía)


1898 - 1899
(24 fotografía)


1900 - 1901
(24 fotografía)


1902 - 1903
(14 fotografía)


1904 - 1905
(266 fotografía)


1906 - 1907
(200 fotografía)


1908 - 1909
(806 fotografía)

A2751_1p
...Perrine-Mrkos
Komet Perrine-Mrkos
número: A2751_1p
fecha: 1909
A2751_2p
...Perrine-Mrkos
Komet Perrine-Mrkos
número: A2751_2p
fecha: 1909
A2791_2p
...Perrine-Mrkos
Komet Perrine-Mrkos
número: A2791_2p
fecha: 1909
A5210_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5210_1p
fecha: 1908
A5210_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5210_2p
fecha: 1908
A5210_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5210_3p
fecha: 1908
A5210_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5210_4p
fecha: 1908
A5216_0p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5216_0p
fecha: 1908
A5219_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5219_1p
fecha: 1908
A5219_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5219_2p
fecha: 1908
A5219_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5219_3p
fecha: 1908
A5230_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5230_4p
fecha: 1908
A5231_0p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5231_0p
fecha: 1908
A5231_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5231_2p
fecha: 1908
A5231_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5231_3p
fecha: 1908
A5232_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5232_1p
fecha: 1908
A5232_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5232_2p
fecha: 1908
A5232_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5232_3p
fecha: 1908
A5232_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5232_4p
fecha: 1908
A5235_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5235_2p
fecha: 1908
A5235_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5235_4p
fecha: 1908
A5236_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5236_1p
fecha: 1908
A5236_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5236_2p
fecha: 1908
A5236_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5236_3p
fecha: 1908
A5236_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5236_4p
fecha: 1908
A5239_0p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5239_0p
fecha: 1908
A5239_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5239_2p
fecha: 1908
A5239_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5239_4p
fecha: 1908
A5240_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5240_1p
fecha: 1908
A5240_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5240_2p
fecha: 1908
A5240_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5240_3p
fecha: 1908
A5240_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5240_4p
fecha: 1908
A5242_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5242_1p
fecha: 1908
A5242_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5242_2p
fecha: 1908
A5243_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5243_1p
fecha: 1908
A5243_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5243_2p
fecha: 1908
A5243_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5243_3p
fecha: 1908
A5243_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5243_4p
fecha: 1908
A5243_4P
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5243_4P
fecha: 1908
A5244_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5244_1p
fecha: 1908
A5244_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5244_2p
fecha: 1908
A5246_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5246_1p
fecha: 1908
A5246_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5246_2p
fecha: 1908
A5249_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5249_1p
fecha: 1908
A5249_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5249_2p
fecha: 1908
A5249_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5249_3p
fecha: 1908
A5252_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5252_1p
fecha: 1908
A5252_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5252_2p
fecha: 1908
A5252_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5252_3p
fecha: 1908
A5252_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5252_4p
fecha: 1908
A5258_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5258_2p
fecha: 1908
A5258_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5258_3p
fecha: 1908
A5263_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5263_1p
fecha: 1908
A5263_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5263_2p
fecha: 1908
A5263_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5263_3p
fecha: 1908
A5264_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5264_1p
fecha: 1908
A5264_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5264_2p
fecha: 1908
A5264_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5264_3p
fecha: 1908
A5265_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5265_1p
fecha: 1908
A5265_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5265_2p
fecha: 1908
A5267_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5267_1p
fecha: 1908
A5267_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5267_2p
fecha: 1908
A5268_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5268_1p
fecha: 1908
A5268_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5268_2p
fecha: 1908
A5268_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5268_3p
fecha: 1908
A5269_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5269_1p
fecha: 1908
A5269_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5269_2p
fecha: 1908
A5275_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5275_1p
fecha: 1908
A5275_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5275_2p
fecha: 1908
A5275_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5275_3p
fecha: 1908
A5275_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5275_4p
fecha: 1908
A5278_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5278_1p
fecha: 1908
A5278_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5278_2p
fecha: 1908
A5279_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5279_1p
fecha: 1908
A5279_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5279_2p
fecha: 1908
A5282_2P
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5282_2P
fecha: 1908
A5282_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5282_2p
fecha: 1908
A5282_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5282_3p
fecha: 1908
A5283_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5283_1p
fecha: 1908
A5283_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5283_2p
fecha: 1908
A5283_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5283_3p
fecha: 1908
A5286_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5286_1p
fecha: 1908
A5286_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5286_2p
fecha: 1908
A5286_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5286_3p
fecha: 1908
A5287_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5287_2p
fecha: 1908
A5287_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5287_4p
fecha: 1908
A5290_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5290_1p
fecha: 1908
A5290_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5290_2p
fecha: 1908
A5290_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5290_3p
fecha: 1908
A5291_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5291_1p
fecha: 1908
A5291_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5291_2p
fecha: 1908
A5291_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5291_3p
fecha: 1908
A5298_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5298_1p
fecha: 1908
A5298_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5298_2p
fecha: 1908
A5298_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5298_3p
fecha: 1908
A5299_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5299_1p
fecha: 1908
A5299_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5299_2p
fecha: 1908
A5299_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5299_3p
fecha: 1908
A5299_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5299_4p
fecha: 1908
A5299_5p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5299_5p
fecha: 1908
A5299_6p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5299_6p
fecha: 1908
A5302_0p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5302_0p
fecha: 1908-11-11
A5302_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5302_2p
fecha: 1908-11-11
A5303_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5303_1p
fecha: 1908-11-11
A5303_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5303_2p
fecha: 1908-11-11
A5303_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5303_3p
fecha: 1908-11-11
A5303_3P
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5303_3P
fecha: 1908-11-11
A5303_5p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5303_5p
fecha: 1908-11-11
A5303_6p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5303_6p
fecha: 1908-11-11
A5303_7p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5303_7p
fecha: 1908-11-11
A5304_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5304_1p
fecha: 1908-11-11
A5304_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5304_2p
fecha: 1908-11-11
A5304_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5304_3p
fecha: 1908-11-11
A5304_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5304_4p
fecha: 1908-11-11
A5306_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5306_2p
fecha: 1908-11-11
A5306_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5306_3p
fecha: 1908-11-11
A5316_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5316_1p
fecha: 1908-11-16
A5316_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5316_2p
fecha: 1908-11-16
A5316_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5316_3p
fecha: 1908-11-16
A5316_5p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5316_5p
fecha: 1908-11-16
A5328_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5328_1p
fecha: 1908-11-16
A5328_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5328_2p
fecha: 1908-11-16
A5328_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5328_3p
fecha: 1908-11-16
A5329_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5329_1p
fecha: 1908-11-16
A5329_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5329_2p
fecha: 1908-11-16
A5329_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5329_3p
fecha: 1908-11-16
A5331_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5331_2p
fecha: 1908-11-16
A5332_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5332_1p
fecha: 1908-11-16
A5332_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5332_2p
fecha: 1908-11-16
A5332_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5332_3p
fecha: 1908-11-16
A5341_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5341_2p
fecha: 1908-11-16
A5342_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: A5342_2p
fecha: 1908-11-16
AE_IV10
...Gebäude
Äquatorial, Gebäude
número: AE_IV10
fecha: 1909-04-19
AE_IV11
...Positiv
Äquatorial, Gebäude, Dacharbeiten, Positiv
número: AE_IV11
fecha: 1909-04-19
AE_IV16
...Montage der Kuppel
Äquatorial, Montage der Kuppel
número: AE_IV16
fecha: 1908-08-03
AE_IV17
...Montage der Kuppel
Äquatorial, Montage der Kuppel
número: AE_IV17
fecha: 1908-08-09
AE_IV19
...bis zum Dach, von N
Äquatorial, gemauert bis zum Dach, von N
número: AE_IV19
fecha: 1908-11-26
AE_IV24
...ohne Dach
Äquatorial, Gebäude ohne Dach
número: AE_IV24
fecha: 1908-05-21
AE_IV25
...am Gebäude
Äquatorial, letzte Maurerarbeiten am Gebäude
número: AE_IV25
fecha: 1908-04-03
AE_IV26
...Spalt
Äquatorial, Kuppel mit geöffnetem Spalt
número: AE_IV26
fecha: 1908-10-09
AE_IV28
...des Kuppelaufbaus
Äquatorial, Beginn des Kuppelaufbaus
número: AE_IV28
fecha: 1908-07-23
AE_IV29
...noch ohne Putz
Äquatorial, Mauern noch ohne Putz
número: AE_IV29
fecha: 1908-02-26
AE_VI23
...von W
Äquatorial, fertiggestellt, von W
número: AE_VI23
fecha: 1909-09-10
AE_VI92
...von W
Äquatorial, fertiggestellt, von W
número: AE_VI92
fecha: 1909-08-24
AG_IV01
...der Maurerarbeiten
AG-Astrographen-Teleskopgebäude, Beginn der Maurerarbeiten
número: AG_IV01
fecha: 1909-04-16
AG_IV02
...Dachkonstruktion
AG-Astrographen-Teleskopgebäude, vor Dachkonstruktion
número: AG_IV02
fecha: 1909-06-19
AG_IV03
...geschätzt
AG-Astrographen-Teleskopgebäude, Dachkonstruktion als Tonnengewölbe, Datum geschätzt
número: AG_IV03
fecha: 1909-08
AG_IV04
...geschätzt
AG-Astrographen-Teleskopgebäude, von S, Datum geschätzt
número: AG_IV04
fecha: 1909-10
AG_IV05
...fertiggestellt
AG-Astrographen-Teleskopgebäude, fertiggestellt
número: AG_IV05
fecha: 1909-12-07
AG_VI21
...mit Dachdeckern
AG-Astrographen-Teleskopgebäude mit Dachdeckern
número: AG_VI21
fecha: 1909-05-28
AG_VI22
...fertiggestellt
AG-Astrographen-Teleskopgebäude, fertiggestellt
número: AG_VI22
fecha: 1909-11-02
AG_VI34
...fast fertiggestellt
AG-Astrographen-Teleskopgebäude, fast fertiggestellt
número: AG_VI34
fecha: 1909-09-10
AGVII49
...mit Dachdeckern
AG-Astrographen-Teleskopgebäude mit Dachdeckern
número: AGVII49
fecha: 1909
AGVII50
...mit Dachdeckern
AG-Astrographen-Teleskopgebäude mit Dachdeckern
número: AGVII50
fecha: 1909
B2085_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2085_1p
fecha: 1908
B2085_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2085_2p
fecha: 1908
B2085_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2085_3p
fecha: 1908
B2087_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2087_2p
fecha: 1908
B2087_2P
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2087_2P
fecha: 1908
B2089_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2089_2p
fecha: 1908
B2089_2P
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2089_2P
fecha: 1908
B2090_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2090_1p
fecha: 1908
B2090_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2090_2p
fecha: 1908
B2098_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2098_1p
fecha: 1908
B2098_1P
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2098_1P
fecha: 1908
B2098_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2098_2p
fecha: 1908
B2098_2P
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2098_2P
fecha: 1908
B2098_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2098_3p
fecha: 1908
B2099_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2099_1p
fecha: 1908
B2099_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2099_2p
fecha: 1908
B2099_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2099_3p
fecha: 1908
B2102_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2102_1p
fecha: 1908
B2102_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2102_2p
fecha: 1908
B2102_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2102_3p
fecha: 1908
B2104_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2104_1p
fecha: 1908
B2104_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2104_2p
fecha: 1908
B2104_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2104_3p
fecha: 1908
B2106_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2106_1p
fecha: 1908
B2106_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2106_2p
fecha: 1908
B2106_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2106_3p
fecha: 1908
B2106_3P
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2106_3P
fecha: 1908
B2106_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2106_4p
fecha: 1908
B2106_5p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2106_5p
fecha: 1908
B2112_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2112_1p
fecha: 1908
B2112_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2112_2p
fecha: 1908
B2112_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2112_3p
fecha: 1908
B2112_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2112_4p
fecha: 1908
B2112_5p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2112_5p
fecha: 1908
B2114_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2114_1p
fecha: 1908
B2114_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2114_2p
fecha: 1908
B2114_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2114_3p
fecha: 1908
B2114_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2114_4p
fecha: 1908
B2114_5p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2114_5p
fecha: 1908
B2122_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2122_1p
fecha: 1908
B2123_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2123_3p
fecha: 1908
B2123_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2123_4p
fecha: 1908
B2128_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2128_1p
fecha: 1908
B2128_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2128_2p
fecha: 1908
B2128_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2128_3p
fecha: 1908
B2128_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2128_4p
fecha: 1908
B2138_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2138_1p
fecha: 1908
B2139_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2139_1p
fecha: 1908
B2139_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2139_3p
fecha: 1908
B2139_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2139_4p
fecha: 1908
B2140_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2140_1p
fecha: 1908
B2140_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2140_2p
fecha: 1908
B2140_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2140_3p
fecha: 1908
B2152_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2152_1p
fecha: 1908
B2152_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2152_2p
fecha: 1908
B2152_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2152_3p
fecha: 1908
B2152_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2152_4p
fecha: 1908
B2153_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2153_1p
fecha: 1908
B2153_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2153_2p
fecha: 1908
B2153_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2153_3p
fecha: 1908
B2153_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2153_4p
fecha: 1908
B2153_5p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2153_5p
fecha: 1908
B2154_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2154_1p
fecha: 1908
B2154_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2154_2p
fecha: 1908
B2154_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2154_4p
fecha: 1908
B2161_0p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2161_0p
fecha: 1908
B2161_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2161_1p
fecha: 1908
B2161_1P
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2161_1P
fecha: 1908
B2161_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2161_2p
fecha: 1908
B2161_2P
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2161_2P
fecha: 1908
B2161_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2161_3p
fecha: 1908
B2161_3P
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2161_3P
fecha: 1908
B2161_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2161_4p
fecha: 1908
B2162_0p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2162_0p
fecha: 1908
B2162_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2162_1p
fecha: 1908
B2162_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2162_2p
fecha: 1908
B2163_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2163_1p
fecha: 1908
B2163_1P
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2163_1P
fecha: 1908
B2163_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2163_2p
fecha: 1908
B2163_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2163_3p
fecha: 1908
B2164_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2164_1p
fecha: 1908
B2164_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2164_2p
fecha: 1908
B2164_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2164_3p
fecha: 1908
B2164_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: B2164_4p
fecha: 1908
B3530_2p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B3530_2p
fecha: 1909
B_514_0p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_514_0p
fecha: 1909
B_530_1p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_530_1p
fecha: 1909
B_530_3p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_530_3p
fecha: 1909
B_548_1p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_548_1p
fecha: 1909
B_548_3p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_548_3p
fecha: 1909
B_548_4p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_548_4p
fecha: 1909
B_556_2p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_556_2p
fecha: 1909
B_558_1p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_558_1p
fecha: 1909
B_566_0p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_566_0p
fecha: 1909
B_568_0p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_568_0p
fecha: 1909
B_576_1p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_576_1p
fecha: 1909
B_576_2p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_576_2p
fecha: 1909
B_584_2p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_584_2p
fecha: 1909
B_588_1p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_588_1p
fecha: 1909
B_588_3p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_588_3p
fecha: 1909
B_589_1p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_589_1p
fecha: 1909
B_589_2p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_589_2p
fecha: 1909
B_589_3p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_589_3p
fecha: 1909
B_600_1p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_600_1p
fecha: 1909
B_600_2p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_600_2p
fecha: 1909
B_600_3p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_600_3p
fecha: 1909
B_610_1p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_610_1p
fecha: 1909
B_610_2p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_610_2p
fecha: 1909
B_610_3p
...18D/Perrine-Mrkos
Komet 18D/Perrine-Mrkos
número: B_610_3p
fecha: 1909
BSS0511
...um Restzahlung
Brief an Astrophysikalisches Observatorium Potsdam mit Bitte um Restzahlung
número: BSS0511
fecha: 1909-01-18
BSS0512
...von ???
Brief von ???
número: BSS0512
fecha: 1909-01-20
D_349_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_349_2p
fecha: 1908-10-29
D_389_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_389_4p
fecha: 1908-11-10
D_376_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_376_1p
fecha: 1908-11-10
D_376_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_376_2p
fecha: 1908-11-10
D_383_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_383_1p
fecha: 1908-11-10
D_383_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_383_2p
fecha: 1908-11-10
D_383_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_383_3p
fecha: 1908-11-10
D_384_0p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_384_0p
fecha: 1908-11-10
D_384_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_384_1p
fecha: 1908-11-10
D_384_1P
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_384_1P
fecha: 1908-11-10
D_385_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_385_1p
fecha: 1908-11-10
D_386_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_386_1p
fecha: 1908-11-10
D_386_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_386_2p
fecha: 1908-11-10
D_386_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_386_3p
fecha: 1908-11-10
D_386_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_386_4p
fecha: 1908-11-10
D_387_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_387_1p
fecha: 1908-11-10
D_387_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_387_2p
fecha: 1908-11-10
D_387_4p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_387_4p
fecha: 1908-11-10
D_388_1p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_388_1p
fecha: 1908-11-10
D_388_2p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_388_2p
fecha: 1908-11-10
D_388_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_388_3p
fecha: 1908-11-10
D_389_3p
...Morehouse
Komet Morehouse
número: D_389_3p
fecha: 1908-11-10
DP_M018p
...Sonnenrand
Protuberanzen am östlichen Sonnenrand
número: DP_M018p
fecha: 1908-05-26
DP_M025p
...Wilson 05:06 p.m.
Sonne mit Hydrogen (Hα) Flocculi, Mount Wilson 05:06 p.m.
número: DP_M025p
fecha: 1908-04-30
DP_M026p
...Wilson 05:06 p.m.
Teil der Sonne, Hydrogen (Hα) Flocculi, Mount Wilson 05:06 p.m.
número: DP_M026p
fecha: 1908-04-30
DP_M027p
...Wilson 05:06 p.m.
Hydrogen (Hα) Flocculi, Mount Wilson 05:06 p.m.
número: DP_M027p
fecha: 1908-04-30
DP_M028p
...06:10 a.m.
Sonnenflecken mit Hydrogen (Hα) Flocculi, Mount Wilson 04:26 p.m. und 02-06-1908 06:10 a.m.
número: DP_M028p
fecha: 1908-05-29
DP_M029p
...p.m. und 05:14 p.m.
Sonnenfleck mit Hydrogen (Hα) Flocculi, Mount Wilson 04:58 p.m. und 05:14 p.m.
número: DP_M029p
fecha: 1908-06-03
DP_M030p
...06:12 p.m.
Sonnenfleck mit Hydrogen (Hα) Flocculi, Mount Wilson 05:22 p.m. und 04-06-1908 06:12 p.m.
número: DP_M030p
fecha: 1908-06-03
DP_M031p
...a.m. und 05:19 p.m.
Sonnenfleck mit Hydrogen (Hα) Flocculi, Mount Wilson 07:05 a.m. und 05:19 p.m.
número: DP_M031p
fecha: 1908-06-05
DP_O090p
...Mount Wilson Obs.
Teil v. Mond (South Pole to Hipparchus), 20 1/2 Tage alt), Mount Wilson Obs.
número: DP_O090p
fecha: 1909-10-05
DP_O091p
...alt), Mount Wilson.
Teil v. Mond (North Pole to Agrippa), 20 1/2 Tage alt), Mount Wilson.
número: DP_O091p
fecha: 1909-10-05
DP_P007p
...Syrte (Graff)
Drei Rotationsphasen der großen Syrte (Graff)
número: DP_P007p
fecha: 1909-10
DP_P051p
...Mars, 9 Abbildungen
The Hour-glass Sea on Mars, 9 Abbildungen
número: DP_P051p
fecha: 1909-10-05
DP_P058p
...von E.E. Barnard
Jupiter aufgenommen von E.E. Barnard
número: DP_P058p
fecha: 1909-09-28
DP_Q052p
...des Kometen Halley
Entdeckungsaufnahme des Kometen Halley
número: DP_Q052p
fecha: 1909-09-11
DP_Q066p
...Morehouse 1908c
Schweif des Kometen Morehouse 1908c
número: DP_Q066p
fecha: 1908
DP_Q117p
...Davidson, RAS 160
Komet 1908 III(Morehouse), photogr. Melotte und Davidson, RAS 160
número: DP_Q117p
fecha: 1908-09-07
DP_Q118p
...Davidson, RAS 161
Komet 1908 III(Morehouse), photogr. Melotte und Davidson, RAS 161
número: DP_Q118p
fecha: 1908-09-14
DP_Q121p
...Davidson, RAS 164
Komet 1908 III(Morehouse), photogr. Melotte und Davidson, RAS 164
número: DP_Q121p
fecha: 1908-09-29
DP_Q122P
...Davidson, RAS 164
Komet 1908 III(Morehouse), photogr. Melotte und Davidson, RAS 164
número: DP_Q122P
fecha: 1908-09-29
DP_Q122p
...Davidson, RAS 165
Komet 1908 III(Morehouse), photogr. Melotte und Davidson, RAS 165
número: DP_Q122p
fecha: 1908-09-29
DP_Q123p
...Davidson, RAS 165
Komet 1908 III(Morehouse), photogr. Melotte und Davidson, RAS 165
número: DP_Q123p
fecha: 1908-10-03
DP_Q128p
...Davidson, RAS 171
Komet 1908 III(Morehouse), photogr. Melotte und Davidson, RAS 171
número: DP_Q128p
fecha: 1908-11-03
DP_Q132p
...Davidson, RAS 172
Komet 1908 III(Morehouse), photogr. Melotte und Davidson, RAS 172
número: DP_Q132p
fecha: 1908-10-01
DP_Q133p
...Davidson, RAS 173
Komet 1908 III(Morehouse), photogr. Melotte und Davidson, RAS 173
número: DP_Q133p
fecha: 1908-10-30
DP_Q134p
...Barnard, RAS 174
Komet 1908 III(Morehouse), photogr. Barnard, RAS 174
número: DP_Q134p
fecha: 1908-09-23
DP_Q135p
...Davidson, RAS 175
Komet 1908 III(Morehouse), photogr. Melotte und Davidson, RAS 175
número: DP_Q135p
fecha: 1908-10-01
DP_S101p
...Obs. RAS 441
und 22-09-1922, 10-07-1920, Krueger 60, Barnard, Yyerkes Obs. RAS 441
número: DP_S101p
fecha: 1908-07-21
DP_U118p
...Ritchey (RAS 222)
Nebula in Andromeda, aufgenommen Ritchey (RAS 222)
número: DP_U118p
fecha: 1909-10-13
DP_U123p
...Ritchey (RAS 227)
Ringnebel in der Leier, aufgenommen Ritchey (RAS 227)
número: DP_U123p
fecha: 1909-09-17
DP_U128p
...Ritchey (RAS 228)
Crab-Nebel im Taurus, aufgenommen Ritchey (RAS 228)
número: DP_U128p
fecha: 1909-10-13
DV__V15
...fertig gestellt
Direktorenvilla, fertig gestellt
número: DV__V15
fecha: 1908-10-09
DV__V16
...der Fertigstellung
Direktorenvilla, nach der Fertigstellung
número: DV__V16
fecha: 1909-07-12
DV__V17
...der Fertigstellung
Direktorenvilla, nach der Fertigstellung
número: DV__V17
fecha: 1909-06
DV__V27
...Dachkonstruktion
Direktorenvilla, Dachkonstruktion
número: DV__V27
fecha: 1908-02-26
F___004
...Hale 1909, Okt. 5
Aufn. Hale 1909, Okt. 5
número: F___004
fecha: 1909-10-05
GB__V37
...
Großes Beamtenwohnhaus, bewohnt mit Straßenlaterne
número: GB__V37
fecha: 1909-04-16
GB__V38
...bewohnt, von NO
Großes Beamtenwohnhaus, bewohnt, von NO
número: GB__V38
fecha: 1909-06-17
Gd__008
...Aufn. E. E. Barnard
Mars, 1909, Sep. 28, 6 Aufn. E. E. Barnard
número: Gd__008
fecha: 1909
GR__I04
...der Montierung
Großer-Refraktor, Einbringen der Montierung
número: GR__I04
fecha: 1909-07-17
GR__I05
...Montierungssockel
Großer-Refraktor, Montierungssockel
número: GR__I05
fecha: 1909-07-17
GR__I06
...der Montierung
Großer-Refraktor, Einbringen der Montierung
número: GR__I06
fecha: 1909-07-17
GR__I07
...des Gebäudes
Großer-Refraktor, Montierung noch au&szkig;erhalb des Gebäudes
número: GR__I07
fecha: 1909-07-17
GR__I08
...der Montierung
Großer-Refraktor, Einbringen der Montierung
número: GR__I08
fecha: 1909-07-17
GR__I40
...Rohbau von W
Großer-Refraktor, Rohbau von W
número: GR__I40
fecha: 1908-02-26
GR__I42
...und Wegarbeiten
Großer-Refraktor, Beginn der Dach- und Wegarbeiten
número: GR__I42
fecha: 1908-10-09
GR__I43
...Teleskopsäule
Großer-Refraktor, Aufbau der Teleskopsäule
número: GR__I43
fecha: 1909-10-28
GR__I44
...
Großer-Refraktor, Blick von N auf fertiggestelltem Gr. Refr. und Meridiankreisgebäude
número: GR__I44
fecha: 1909-09-21
GR__I45
...
Großer-Refraktor, Kuppelunterkonstruktion
número: GR__I45
fecha: 1909-07-25
GR__I46
...und Äquatorial
Großer-Refraktor, Blick von N auf Gr. Refr., Meridiankreis und Äquatorial
número: GR__I46
fecha: 1909-08-31
GR__I47
...von N
Großer-Refraktor, Kuppeldachkonstruktion von N
número: GR__I47
fecha: 1909-07-27
GR__I48
...Gr. Refr.
Großer-Refraktor, Fertiggestellter Gr. Refr.
número: GR__I48
fecha: 1909-10-01
GR__I49
...Gr. Refr.
Großer-Refraktor, Wetterhäuschen Gr. Refr.
número: GR__I49
fecha: 1909-10-01
GR__I51
...mit Arbeitern
Großer-Refraktor, Kuppeldachkonstruktion mit Arbeitern
número: GR__I51
fecha: 1909-07-29
GR__I52
...des Spaltrandes
Großer-Refraktor, Anbringen des Spaltrandes
número: GR__I52
fecha: 1909-07-29
GR__I53
...und Meridiankreis
Großer-Refraktor, Blick von N auf Gr. Refr. und Meridiankreis
número: GR__I53
fecha: 1909-10-18
GR__I54
...des Kuppelaufbaus
Großer-Refraktor, Beginn des Kuppelaufbaus
número: GR__I54
fecha: 1909-07-19
GR__I58
...des Kuppelaufbaus
Großer-Refraktor, Beginn des Kuppelaufbaus
número: GR__I58
fecha: 1909-06-19
GR__I59
...Kuppelaufbaus von W
Großer-Refraktor, Beginn des Kuppelaufbaus von W
número: GR__I59
fecha: 1909-06-19
GR__I61
...des Kuppelaufbaus
Großer-Refraktor, Beginn des Kuppelaufbaus
número: GR__I61
fecha: 1909-07-19
GR__I62
...mit Arbeitern von W
Großer-Refraktor, Kuppeldachkonstruktion mit Arbeitern von W
número: GR__I62
fecha: 1909-07-29
GR__I63
...des Kuppelaufbaus
Großer-Refraktor, Beginn des Kuppelaufbaus
número: GR__I63
fecha: 1909-07-19
GR__I64
...Gr. Refr.
Großer-Refraktor, Blick von N auf Fertiggestellten Gr. Refr.
número: GR__I64
fecha: 1909-08-31
GR__I65
...des Kuppelaufbaus
Großer-Refraktor, Beginn des Kuppelaufbaus
número: GR__I65
fecha: 1909-07-20
GR_IX01
...Instrumentaufbau
Großer-Refraktor, Beginn Instrumentaufbau
número: GR_IX01
fecha: 1909
GR_IX02
...Instrumentaufbau
Großer-Refraktor, Beginn Instrumentaufbau
número: GR_IX02
fecha: 1909
GR_IX03
...Instrumentaufbau
Großer-Refraktor, Beginn Instrumentaufbau
número: GR_IX03
fecha: 1909
GR_IX04
...Instrumentaufbau
Großer-Refraktor, Beginn Instrumentaufbau
número: GR_IX04
fecha: 1909
GR_IX05
...Instrumentaufbau
Großer-Refraktor, Beginn Instrumentaufbau
número: GR_IX05
fecha: 1909
GR_IX06
...Instrumentaufbau
Großer-Refraktor, Beginn Instrumentaufbau
número: GR_IX06
fecha: 1909
GR_IX07
...Instrumentaufbau
Großer-Refraktor, Beginn Instrumentaufbau
número: GR_IX07
fecha: 1909
GR_IX08
...Instrumentaufbau
Großer-Refraktor, Beginn Instrumentaufbau
número: GR_IX08
fecha: 1909
GR_IX09
...Instrumentaufbau
Großer-Refraktor, Beginn Instrumentaufbau
número: GR_IX09
fecha: 1909
GR_IX10
...Vermessungsarbeiten
Großer-Refraktor, Beginn Instrumentaufbau, Vermessungsarbeiten
número: GR_IX10
fecha: 1909
GR_IX11
...Hauptgebäudes
Großer-Refraktor, Beginn Kuppelaufbau, vom Dach des Hauptgebäudes
número: GR_IX11
fecha: 1909
GR_IX12
...Kuppelaufbau, von N
Großer-Refraktor, Beginn Kuppelaufbau, von N
número: GR_IX12
fecha: 1909
GR_IX13
...Hauptgebäudes
Großer-Refraktor, Beginn Kuppelaufbau, vom Dach des Hauptgebäudes
número: GR_IX13
fecha: 1909
GR_IX14
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX14
fecha: 1909
GR_IX15
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX15
fecha: 1909
GR_IX16
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX16
fecha: 1909
GR_IX17
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX17
fecha: 1909
GR_IX18
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX18
fecha: 1909
GR_IX19
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX19
fecha: 1909
GR_IX20
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX20
fecha: 1909
GR_IX21
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX21
fecha: 1909
GR_IX22
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX22
fecha: 1909
GR_IX23
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX23
fecha: 1909
GR_IX24
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX24
fecha: 1909
GR_IX25
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX25
fecha: 1909
GR_IX26
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX26
fecha: 1909
GR_IX27
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX27
fecha: 1909
GR_IX28
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX28
fecha: 1909
GR_IX29
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX29
fecha: 1909
GR_IX30
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX30
fecha: 1909
GR_IX31
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX31
fecha: 1909
GR_IX32
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX32
fecha: 1909
GR_IX33
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX33
fecha: 1909
GR_IX34
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX34
fecha: 1909
GR_IX35
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX35
fecha: 1909
GR_IX36
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX36
fecha: 1909
GR_IX37
...Kuppelaufbau
Großer-Refraktor, Kuppelaufbau
número: GR_IX37
fecha: 1909
GR_VI29
...im Bau von SO
Großer-Refraktor, Kuppel im Bau von SO
número: GR_VI29
fecha: 1909-08-24
GR_VI32
...Kuppel im Bau von W
Großer-Refraktor, Kuppel im Bau von W
número: GR_VI32
fecha: 1909-08-24
GR_VI37
...Kuppel im Bau von W
Großer-Refraktor, Kuppel im Bau von W
número: GR_VI37
fecha: 1909-08-24
GR_VI44
...fertiggestellt
Großer-Refraktor, fertiggestellt
número: GR_VI44
fecha: 1909-11-10
GR_VI90p
...fertiggestellt
Großer-Refraktor, fertiggestellt
número: GR_VI90p
fecha: 1909
HDIII49
...fertig gestellt
Hauptgebäude, fertig gestellt
número: HDIII49
fecha: 1908-10-09
HDIII52
...gestellt,von SO
Hauptgebäude, fertig gestellt,von SO
número: HDIII52
fecha: 1909-07-12
HDIII55
...gestellt,von SO
Hauptgebäude, fertig gestellt,von SO
número: HDIII55
fecha: 1909-08-31
HDIII63
...Fenster von S
Hauptgebäude, Rohbau mit Dach, provisorische Fenster von S
número: HDIII63
fecha: 1908-02-28
HDIII64
...Fenster von S
Hauptgebäude, Rohbau mit Dach, provisorische Fenster von S
número: HDIII64
fecha: 1908-08-03
Id__007
...60", 1909
Ringnebel in Lyra, Mt. Wilson 60", 1909
número: Id__007
fecha: 1909
LAVII29
...Verputzarbeiten
Lippert-Astrograph-Gebäude, Verputzarbeiten
número: LAVII29
fecha: 1908
LAVII30
...Kellerräume
Lippert-Astrograph-Gebäude, Kellerräume
número: LAVII30
fecha: 1908-03-18
LAVII32
...Rohbau ohne Kuppel
Lippert-Astrograph-Gebäude, Rohbau ohne Kuppel
número: LAVII32
fecha: 1909-10-18
LAVII33
...Kuppel-Konstruktion
Lippert-Astrograph-Gebäude, Kuppel-Konstruktion
número: LAVII33
fecha: 1909-10-25
LAVII34
...Kuppel-Konstruktion
Lippert-Astrograph-Gebäude, Kuppel-Konstruktion
número: LAVII34
fecha: 1909-10-28
LAVII35
...Kuppel-Konstruktion
Lippert-Astrograph-Gebäude, Kuppel-Konstruktion
número: LAVII35
fecha: 1909-10
LAVII36
...Kuppel-Konstruktion
Lippert-Astrograph-Gebäude, Kuppel-Konstruktion
número: LAVII36
fecha: 1909-10
LAVII37
...Kuppel-Konstruktion
Lippert-Astrograph-Gebäude, Kuppel-Konstruktion
número: LAVII37
fecha: 1909-10
LAVII38
...Rohbau ohne Kuppel
Lippert-Astrograph-Gebäude, Rohbau ohne Kuppel
número: LAVII38
fecha: 1909-09-04
LAVII39
...Kuppel-Konstruktion
Lippert-Astrograph-Gebäude, Kuppel-Konstruktion
número: LAVII39
fecha: 1909-10
LAVII40
...Kuppel-Konstruktion
Lippert-Astrograph-Gebäude, Kuppel-Konstruktion
número: LAVII40
fecha: 1909-10
LAVII41
...Kuppel-Konstruktion
Lippert-Astrograph-Gebäude, Kuppel-Konstruktion
número: LAVII41
fecha: 1909-10
LAVII42
...Fundamente
Lippert-Astrograph-Gebäude, Fundamente
número: LAVII42
fecha: 1908
LAVII55
...Wände
Lippert-Astrograph-Gebäude, Wände
número: LAVII55
fecha: 1908-02-26
LAVII57
...Kuppel-Konstruktion
Lippert-Astrograph-Gebäude, Kuppel-Konstruktion
número: LAVII57
fecha: 1909-10
LAVII58
...Kuppel-Konstruktion
Lippert-Astrograph-Gebäude, Kuppel-Konstruktion
número: LAVII58
fecha: 1909-10
LAVII59
...Mühle
Lippert-Astrograph-Gebäude, vor Fundamentbau, im Hintergrund Wentorfer Mühle
número: LAVII59
fecha: 1909-10
LAVII84
...Kuppel-Konstruktion
Lippert-Astrograph-Gebäude, Kuppel-Konstruktion
número: LAVII84
fecha: 1909-10
LAVII85
...Kuppel-Konstruktion
Lippert-Astrograph-Gebäude, Kuppel-Konstruktion
número: LAVII85
fecha: 1909-10
LAVII86
...Kuppel-Konstruktion
Lippert-Astrograph-Gebäude, Kuppel-Konstruktion
número: LAVII86
fecha: 1909-10
LAVII87
...Kuppel-Konstruktion
Lippert-Astrograph-Gebäude, Kuppel-Konstruktion
número: LAVII87
fecha: 1909-10
LAVII88
...Kuppel-Konstruktion
Lippert-Astrograph-Gebäude, Kuppel-Konstruktion
número: LAVII88
fecha: 1909-10
Lb__043
...Reprod.
Karl Schwarzschild, Reprod.
número: Lb__043
fecha: 1908
LOD0001a
...Morehouse
Komet Morehouse
número: LOD0001a
fecha: 1908
LOD1001a
...PST, exp=1h38m
Komet Morehouse, 10:20 PST, exp=1h38m
número: LOD1001a
fecha: 1908-10-16
LOD1001b
...PST, exp=1h38m
Komet Morehouse, 10:20 PST, exp=1h38m
número: LOD1001b
fecha: 1908-10-16
LOD1001c
...PST, exp=1h38m
Komet Morehouse, 10:20 PST, exp=1h38m
número: LOD1001c
fecha: 1908-10-16
LOD1001d
...PST, exp=1h38m
Komet Morehouse, 10:20 PST, exp=1h38m
número: LOD1001d
fecha: 1908-10-16
LOD1002a
...PST, exp=1h31m
Komet Morehouse, 07:57.5 PST, exp=1h31m
número: LOD1002a
fecha: 1908-10-18
LOD1002b
...PST, exp=1h31m
Komet Morehouse, 07:57.5 PST, exp=1h31m
número: LOD1002b
fecha: 1908-10-18
LOD1002c
...PST, exp=1h31m
Komet Morehouse, 07:57.5 PST, exp=1h31m
número: LOD1002c
fecha: 1908-10-18
LOD1002d
...PST, exp=1h31m
Komet Morehouse, 07:57.5 PST, exp=1h31m
número: LOD1002d
fecha: 1908-10-18
LOD1003a
...PST, exp=1h20m
Komet Morehouse, 08:45 PST, exp=1h20m
número: LOD1003a
fecha: 1908-10-20
LOD1003b
...PST, exp=1h20m
Komet Morehouse, 08:45 PST, exp=1h20m
número: LOD1003b
fecha: 1908-10-20
LOD1003c
...PST, exp=1h20m
Komet Morehouse, 08:45 PST, exp=1h20m
número: LOD1003c
fecha: 1908-10-20
LOD1004a
...PST, exp=2h44m
Komet Morehouse, 09:27 PST, exp=2h44m
número: LOD1004a
fecha: 1908-10-20
LOD1004b
...PST, exp=2h44m
Komet Morehouse, 09:27 PST, exp=2h44m
número: LOD1004b
fecha: 1908-10-20
LOD1004c
...PST, exp=2h44m
Komet Morehouse, 09:27 PST, exp=2h44m
número: LOD1004c
fecha: 1908-10-20
LOD1005a
...PST, exp=1h22m
Komet Morehouse, 07:30 PST, exp=1h22m
número: LOD1005a
fecha: 1908-10-21
LOD1005b
...PST, exp=1h22m
Komet Morehouse, 07:30 PST, exp=1h22m
número: LOD1005b
fecha: 1908-10-21
LOD1005c
...PST, exp=1h22m
Komet Morehouse, 07:30 PST, exp=1h22m
número: LOD1005c
fecha: 1908-10-21
LOD1006a
...PST, exp=1h12m
Komet Morehouse, 09:19 PST, exp=1h12m
número: LOD1006a
fecha: 1908-10-22
LOD1006b
...PST, exp=1h12m
Komet Morehouse, 09:19 PST, exp=1h12m
número: LOD1006b
fecha: 1908-10-22
LOD1006c
...PST, exp=1h12m
Komet Morehouse, 09:19 PST, exp=1h12m
número: LOD1006c
fecha: 1908-10-22
LOD1007a
...PST, exp=2h25m
Komet Morehouse, 10:05 PST, exp=2h25m
número: LOD1007a
fecha: 1908-10-22
LOD1007b
...PST, exp=2h25m
Komet Morehouse, 10:05 PST, exp=2h25m
número: LOD1007b
fecha: 1908-10-22
LOD1007c
...PST, exp=2h25m
Komet Morehouse, 10:05 PST, exp=2h25m
número: LOD1007c
fecha: 1908-10-22
LOD1008a
...PST, exp=1h16m
Komet Morehouse, 04:24 PST, exp=1h16m
número: LOD1008a
fecha: 1908-10-24
LOD1008b
...PST, exp=1h16m
Komet Morehouse, 04:24 PST, exp=1h16m
número: LOD1008b
fecha: 1908-10-24
LOD1008c
...PST, exp=1h16m
Komet Morehouse, 04:24 PST, exp=1h16m
número: LOD1008c
fecha: 1908-10-24
LOD1009a
...PST, exp=1h15m
Komet Morehouse, 07:23.5 PST, exp=1h15m
número: LOD1009a
fecha: 1908-10-25
LOD1009b
...PST, exp=1h15m
Komet Morehouse, 07:23.5 PST, exp=1h15m
número: LOD1009b
fecha: 1908-10-25
LOD1009c
...PST, exp=1h15m
Komet Morehouse, 07:23.5 PST, exp=1h15m
número: LOD1009c
fecha: 1908-10-25
LOD1009d
...PST, exp=1h15m
Komet Morehouse, 07:23.5 PST, exp=1h15m
número: LOD1009d
fecha: 1908-10-25
LOD1010a
...PST, exp=0h36m
Komet Morehouse, 01:06 PST, exp=0h36m
número: LOD1010a
fecha: 1908-10-26
LOD1010b
...PST, exp=0h36m
Komet Morehouse, 01:06 PST, exp=0h36m
número: LOD1010b
fecha: 1908-10-26
LOD1010c
...PST, exp=0h36m
Komet Morehouse, 01:06 PST, exp=0h36m
número: LOD1010c
fecha: 1908-10-26
LOD1011a
...PST, exp=0h36m
Komet Morehouse, 01:06 PST, exp=0h36m
número: LOD1011a
fecha: 1908-10-26
LOD1011b
...PST, exp=0h36m
Komet Morehouse, 01:06 PST, exp=0h36m
número: LOD1011b
fecha: 1908-10-26
LOD1011c
...PST, exp=0h36m
Komet Morehouse, 01:06 PST, exp=0h36m
número: LOD1011c
fecha: 1908-10-26
LOD1012a
...PST, exp=1h01m
Komet Morehouse, 08:46.5 PST, exp=1h01m
número: LOD1012a
fecha: 1908-10-28
LOD1012b
...PST, exp=1h01m
Komet Morehouse, 08:46.5 PST, exp=1h01m
número: LOD1012b
fecha: 1908-10-28
LOD1012c
...PST, exp=1h01m
Komet Morehouse, 08:46.5 PST, exp=1h01m
número: LOD1012c
fecha: 1908-10-28
LOD1012d
...PST, exp=1h01m
Komet Morehouse, 08:46.5 PST, exp=1h01m
número: LOD1012d
fecha: 1908-10-28
LOD1013a
...PST, exp=2h49m
Komet Morehouse, 08:50 PST, exp=2h49m
número: LOD1013a
fecha: 1908-10-27
LOD1013b
...PST, exp=2h49m
Komet Morehouse, 08:50 PST, exp=2h49m
número: LOD1013b
fecha: 1908-10-27
LOD1013c
...PST, exp=2h49m
Komet Morehouse, 08:50 PST, exp=2h49m
número: LOD1013c
fecha: 1908-10-27
LOD1014a
...PST, exp=1h16m
Komet Morehouse, 10:25 PST, exp=1h16m
número: LOD1014a
fecha: 1908-10-30
LOD1014b
...PST, exp=1h16m
Komet Morehouse, 10:25 PST, exp=1h16m
número: LOD1014b
fecha: 1908-10-30
LOD1014c
...PST, exp=1h16m
Komet Morehouse, 10:25 PST, exp=1h16m
número: LOD1014c
fecha: 1908-10-30
LOD1015a
...Dallmeier1
Komet Morehouse, 06:45.5 PST, exp=0h45m, Dallmeier1
número: LOD1015a
fecha: 1908-11-10
LOD1015b
...Dallmeier1
Komet Morehouse, 06:45.5 PST, exp=0h45m, Dallmeier1
número: LOD1015b
fecha: 1908-11-10
LOD1015c
...Dallmeier1
Komet Morehouse, 06:45.5 PST, exp=0h45m, Dallmeier1
número: LOD1015c
fecha: 1908-11-10
LOD1015d
...Dallmeier1
Komet Morehouse, 06:45.5 PST, exp=0h45m, Dallmeier1
número: LOD1015d
fecha: 1908-11-10
LOD1016a
...Dallmeier
Komet Morehouse, 07:20 PST, exp=0h20m, Dallmeier
número: LOD1016a
fecha: 1908-11-10
LOD1016b
...Dallmeier
Komet Morehouse, 07:20 PST, exp=0h20m, Dallmeier
número: LOD1016b
fecha: 1908-11-10
LOD1016c
...Dallmeier
Komet Morehouse, 07:20 PST, exp=0h20m, Dallmeier
número: LOD1016c
fecha: 1908-11-10
LOD1017a
...Dallmeier1
Komet Morehouse, 06:28.5 PST, exp=0h45m, Dallmeier1
número: LOD1017a
fecha: 1908-11-11
LOD1017a
...Dallmeier1
Komet Morehouse, 06:28.5 PST, exp=0h45m, Dallmeier1
número: LOD1017a
fecha: 1908-11-11
LOD1017b
...Dallmeier1
Komet Morehouse, 06:28.5 PST, exp=0h45m, Dallmeier1
número: LOD1017b
fecha: 1908-11-11
LOD1017c
...Dallmeier1
Komet Morehouse, 06:28.5 PST, exp=0h45m, Dallmeier1
número: LOD1017c
fecha: 1908-11-11
LOD1018a
...0h50m, Dallmeier1
Komet Morehouse, 07:23 PST, exp=0h30m or 0h50m, Dallmeier1
número: LOD1018a
fecha: 1908-11-12
LOD1018b
...0h50m, Dallmeier1
Komet Morehouse, 07:23 PST, exp=0h30m or 0h50m, Dallmeier1
número: LOD1018b
fecha: 1908-11-12
LOD1018c
...0h50m, Dallmeier1
Komet Morehouse, 07:23 PST, exp=0h30m or 0h50m, Dallmeier1
número: LOD1018c
fecha: 1908-11-12
LOD1018d
...0h50m, Dallmeier1
Komet Morehouse, 07:23 PST, exp=0h30m or 0h50m, Dallmeier1
número: LOD1018d
fecha: 1908-11-12
LOD1019a
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 06:41 PST, exp=0h50m
número: LOD1019a
fecha: 1908-11-14
LOD1019b
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 06:41 PST, exp=0h50m
número: LOD1019b
fecha: 1908-11-14
LOD1019c
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 06:41 PST, exp=0h50m
número: LOD1019c
fecha: 1908-11-14
LOD1019d
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 06:41 PST, exp=0h50m
número: LOD1019d
fecha: 1908-11-14
LOD1019e
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 06:41 PST, exp=0h50m
número: LOD1019e
fecha: 1908-11-14
LOD1019f
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 06:41 PST, exp=0h50m
número: LOD1019f
fecha: 1908-11-14
LOD1019g
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 06:41 PST, exp=0h50m
número: LOD1019g
fecha: 1908-11-15
LOD1020a
...PST, exp=2h10m
Komet Morehouse, 07:05 PST, exp=2h10m
número: LOD1020a
fecha: 1908-11-15
LOD1020b
...PST, exp=2h10m
Komet Morehouse, 07:05 PST, exp=2h10m
número: LOD1020b
fecha: 1908-11-15
LOD1020c
...PST, exp=2h10m
Komet Morehouse, 07:05 PST, exp=2h10m
número: LOD1020c
fecha: 1908-11-15
LOD1020d
...PST, exp=2h10m
Komet Morehouse, 07:05 PST, exp=2h10m
número: LOD1020d
fecha: 1908-11-15
LOD1020e
...PST, exp=2h10m
Komet Morehouse, 07:05 PST, exp=2h10m
número: LOD1020e
fecha: 1908-11-15
LOD1020f
...PST, exp=2h10m
Komet Morehouse, 07:05 PST, exp=2h10m
número: LOD1020f
fecha: 1908-11-15
LOD1020g
...PST, exp=2h10m
Komet Morehouse, 07:05 PST, exp=2h10m
número: LOD1020g
fecha: 1908-11-15
LOD1020h
...PST, exp=2h10m
Komet Morehouse, 07:05 PST, exp=2h10m
número: LOD1020h
fecha: 1908-11-15
LOD1021a
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 06:25 PST, exp=0h50m
número: LOD1021a
fecha: 1908-11-16
LOD1021b
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 06:25 PST, exp=0h50m
número: LOD1021b
fecha: 1908-11-16
LOD1021c
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 06:25 PST, exp=0h50m
número: LOD1021c
fecha: 1908-11-16
LOD1022a
...PST, exp=1h00m
Komet Morehouse, 07:31 PST, exp=1h00m
número: LOD1022a
fecha: 1908-11-16
LOD1022b
...PST, exp=1h00m
Komet Morehouse, 07:31 PST, exp=1h00m
número: LOD1022b
fecha: 1908-11-16
LOD1022c
...PST, exp=1h00m
Komet Morehouse, 07:31 PST, exp=1h00m
número: LOD1022c
fecha: 1908-11-16
LOD1022d
...PST, exp=1h00m
Komet Morehouse, 07:31 PST, exp=1h00m
número: LOD1022d
fecha: 1908-11-16
LOD1023a
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 06:28 PST, exp=0h50m
número: LOD1023a
fecha: 1908-11-17
LOD1023b
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 06:28 PST, exp=0h50m
número: LOD1023b
fecha: 1908-11-17
LOD1023c
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 06:28 PST, exp=0h50m
número: LOD1023c
fecha: 1908-11-17
LOD1023d
...PST, exp=1h00m
Komet Morehouse, 07:31 PST, exp=1h00m
número: LOD1023d
fecha: 1908-11-17
LOD1024a
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 06:30 PST, exp=0h50m
número: LOD1024a
fecha: 1908-11-18
LOD1024b
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 06:30 PST, exp=0h50m
número: LOD1024b
fecha: 1908-11-18
LOD1024c
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 06:30 PST, exp=0h50m
número: LOD1024c
fecha: 1908-11-18
LOD1025a
...PST, exp=1h00m
Komet Morehouse, 07:27 PST, exp=1h00m
número: LOD1025a
fecha: 1908-11-18
LOD1025b
...PST, exp=1h00m
Komet Morehouse, 07:27 PST, exp=1h00m
número: LOD1025b
fecha: 1908-11-18
LOD1025c
...PST, exp=1h00m
Komet Morehouse, 07:27 PST, exp=1h00m
número: LOD1025c
fecha: 1908-11-18
LOD1026a
...PST, exp=0h29m
Komet Morehouse, 06:24 PST, exp=0h29m
número: LOD1026a
fecha: 1908-12-10
LOD1026b
...PST, exp=0h29m
Komet Morehouse, 06:24 PST, exp=0h29m
número: LOD1026b
fecha: 1908-12-10
LOD1026c
...PST, exp=0h29m
Komet Morehouse, 06:24 PST, exp=0h29m
número: LOD1026c
fecha: 1908-12-10
LOD1027a
...PST, exp=0h46m
Komet Morehouse, 13:15 PST, exp=0h46m
número: LOD1027a
fecha: 1909-02-12
LOD1027b
...PST, exp=0h46m
Komet Morehouse, 13:15 PST, exp=0h46m
número: LOD1027b
fecha: 1909-02-12
LOD1027c
...PST, exp=0h46m
Komet Morehouse, 13:15 PST, exp=0h46m
número: LOD1027c
fecha: 1909-02-12
LOD1028a
...PST, exp=1h40m
Komet Morehouse, 12:23 PST, exp=1h40m
número: LOD1028a
fecha: 1909-02-13
LOD1028b
...PST, exp=1h40m
Komet Morehouse, 12:23 PST, exp=1h40m
número: LOD1028b
fecha: 1909-02-13
LOD1028c
...PST, exp=1h40m
Komet Morehouse, 12:23 PST, exp=1h40m
número: LOD1028c
fecha: 1909-02-13
LOD1029a
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 13:18 PST, exp=0h50m
número: LOD1029a
fecha: 1909-02-14
LOD1029b
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 13:18 PST, exp=0h50m
número: LOD1029b
fecha: 1909-02-14
LOD1029c
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 13:18 PST, exp=0h50m
número: LOD1029c
fecha: 1909-02-14
LOD1030a
...PST, exp=2h05m
Komet Morehouse, 14:20 PST, exp=2h05m
número: LOD1030a
fecha: 1909-02-15
LOD1030b
...PST, exp=2h05m
Komet Morehouse, 14:20 PST, exp=2h05m
número: LOD1030b
fecha: 1909-02-15
LOD1030c
...PST, exp=2h05m
Komet Morehouse, 14:20 PST, exp=2h05m
número: LOD1030c
fecha: 1909-02-15
LOD1031a
...PST, exp=1h06m
Komet Morehouse, 15:30 PST, exp=1h06m
número: LOD1031a
fecha: 1909-02-16
LOD1031b
...PST, exp=1h06m
Komet Morehouse, 15:30 PST, exp=1h06m
número: LOD1031b
fecha: 1909-02-16
LOD1031c
...PST, exp=1h06m
Komet Morehouse, 15:30 PST, exp=1h06m
número: LOD1031c
fecha: 1909-02-16
LOD1032a
...PST, exp=1h36m
Komet Morehouse, 15:05 PST, exp=1h36m
número: LOD1032a
fecha: 1909-02-17
LOD1032b
...PST, exp=1h36m
Komet Morehouse, 15:05 PST, exp=1h36m
número: LOD1032b
fecha: 1909-02-17
LOD1032c
...PST, exp=1h36m
Komet Morehouse, 15:05 PST, exp=1h36m
número: LOD1032c
fecha: 1909-02-17
LOD1033a
...PST, exp=1h46m
Komet Morehouse, 12:47 PST, exp=1h46m
número: LOD1033a
fecha: 1909-02-20
LOD1033b
...PST, exp=1h46m
Komet Morehouse, 12:47 PST, exp=1h46m
número: LOD1033b
fecha: 1909-02-20
LOD1033c
...PST, exp=1h46m
Komet Morehouse, 12:47 PST, exp=1h46m
número: LOD1033c
fecha: 1909-02-20
LOD1034a
...PST, exp=2h02m
Komet Morehouse, 12:38 PST, exp=2h02m
número: LOD1034a
fecha: 1909-02-21
LOD1034b
...PST, exp=2h02m
Komet Morehouse, 12:38 PST, exp=2h02m
número: LOD1034b
fecha: 1909-02-21
LOD1034c
...PST, exp=2h02m
Komet Morehouse, 12:38 PST, exp=2h02m
número: LOD1034c
fecha: 1909-02-21
LOD1035a
...PST, exp=1h50m
Komet Morehouse, 12:50 PST, exp=1h50m
número: LOD1035a
fecha: 1909-02-22
LOD1035b
...PST, exp=1h50m
Komet Morehouse, 12:50 PST, exp=1h50m
número: LOD1035b
fecha: 1909-02-22
LOD1035c
...PST, exp=1h50m
Komet Morehouse, 12:50 PST, exp=1h50m
número: LOD1035c
fecha: 1909-02-22
LOD1036a
...PST, exp=1h56m
Komet Morehouse, 12:50 PST, exp=1h56m
número: LOD1036a
fecha: 1909-02-23
LOD1036b
...PST, exp=1h56m
Komet Morehouse, 12:50 PST, exp=1h56m
número: LOD1036b
fecha: 1909-02-23
LOD1036c
...PST, exp=1h56m
Komet Morehouse, 12:50 PST, exp=1h56m
número: LOD1036c
fecha: 1909-02-23
LOD1037a
...PST, exp=2h28m
Komet Morehouse, 12:24 PST, exp=2h28m
número: LOD1037a
fecha: 1909-02-25
LOD1037b
...PST, exp=2h28m
Komet Morehouse, 12:24 PST, exp=2h28m
número: LOD1037b
fecha: 1909-02-25
LOD1037c
...PST, exp=2h28m
Komet Morehouse, 12:24 PST, exp=2h28m
número: LOD1037c
fecha: 1909-02-25
LOD1038a
...PST, exp=2h00m
Komet Morehouse, 11:42 PST, exp=2h00m
número: LOD1038a
fecha: 1909-02-26
LOD1038b
...PST, exp=2h00m
Komet Morehouse, 11:42 PST, exp=2h00m
número: LOD1038b
fecha: 1909-02-26
LOD1038c
...PST, exp=2h00m
Komet Morehouse, 11:42 PST, exp=2h00m
número: LOD1038c
fecha: 1909-02-26
LOD1039a
...PST, exp=1h10m
Komet Morehouse, 13:44 PST, exp=1h10m
número: LOD1039a
fecha: 1909-02-26
LOD1039b
...PST, exp=1h10m
Komet Morehouse, 13:44 PST, exp=1h10m
número: LOD1039b
fecha: 1909-02-26
LOD1040a
...PST, exp=2h04m
Komet Morehouse, 11:48 PST, exp=2h04m
número: LOD1040a
fecha: 1909-02-27
LOD1040b
...PST, exp=2h04m
Komet Morehouse, 11:48 PST, exp=2h04m
número: LOD1040b
fecha: 1909-02-27
LOD1040c
...PST, exp=2h04m
Komet Morehouse, 11:48 PST, exp=2h04m
número: LOD1040c
fecha: 1909-02-27
LOD1041a
...PST, exp=2h08m
Komet Morehouse, 11:42 PST, exp=2h08m
número: LOD1041a
fecha: 1909-02-28
LOD1041b
...PST, exp=2h08m
Komet Morehouse, 11:42 PST, exp=2h08m
número: LOD1041b
fecha: 1909-02-28
LOD1041c
...PST, exp=2h08m
Komet Morehouse, 11:42 PST, exp=2h08m
número: LOD1041c
fecha: 1909-02-28
LOD1042a
...PST, exp=1h40m
Komet Morehouse, 12:12 PST, exp=1h40m
número: LOD1042a
fecha: 1909-03-01
LOD1042b
...PST, exp=1h40m
Komet Morehouse, 12:12 PST, exp=1h40m
número: LOD1042b
fecha: 1909-03-01
LOD1042c
...PST, exp=1h40m
Komet Morehouse, 12:12 PST, exp=1h40m
número: LOD1042c
fecha: 1909-03-01
LOD1043
...Morehouse
Komet Morehouse
número: LOD1043
fecha: 1908
LOD2001a
...PST, exp=1h20m
Komet Morehouse, 10:09 PST, exp=1h20m
número: LOD2001a
fecha: 1908-10-20
LOD2001b
...PST, exp=1h20m
Komet Morehouse, 10:09 PST, exp=1h20m
número: LOD2001b
fecha: 1908-10-20
LOD2001c
...PST, exp=1h20m
Komet Morehouse, 10:09 PST, exp=1h20m
número: LOD2001c
fecha: 1908-10-20
LOD2002a
...δ=15°
Komet Morehouse, Dallmeyer lens, 4:23-5:20, PST, exp=57m, α=12:39.0, δ=15°
número: LOD2002a
fecha: 1908-10-21
LOD2002b
...δ=15°
Komet Morehouse, Dallmeyer lens, 4:23-5:20, PST, exp=57m, α=12:39.0, δ=15°
número: LOD2002b
fecha: 1908-10-21
LOD2002c
...δ=15°
Komet Morehouse, Dallmeyer lens, 4:23-5:20, PST, exp=57m, α=12:39.0, δ=15°
número: LOD2002c
fecha: 1908-10-21
LOD2003a
...PST, exp=1h21m
Komet Morehouse, 08:54.5 PST, exp=1h21m
número: LOD2003a
fecha: 1908-10-21
LOD2003b
...PST, exp=1h21m
Komet Morehouse, 08:54.5 PST, exp=1h21m
número: LOD2003b
fecha: 1908-10-21
LOD2003c
...PST, exp=1h21m
Komet Morehouse, 08:54.5 PST, exp=1h21m
número: LOD2003c
fecha: 1908-10-21
LOD2003d
...PST, exp=1h21m
Komet Morehouse, 08:54.5 PST, exp=1h21m
número: LOD2003d
fecha: 1908-10-21
LOD2004a
...PST, exp=1h16m
Komet Morehouse, 07:28 PST, exp=1h16m
número: LOD2004a
fecha: 1908-10-23
LOD2004b
...PST, exp=1h16m
Komet Morehouse, 07:28 PST, exp=1h16m
número: LOD2004b
fecha: 1908-10-23
LOD2004c
...PST, exp=1h16m
Komet Morehouse, 07:28 PST, exp=1h16m
número: LOD2004c
fecha: 1908-10-23
LOD2005a
...PST, exp=1h15m
Komet Morehouse, 08:10 PST, exp=1h15m
número: LOD2005a
fecha: 1908-10-24
LOD2005b
...PST, exp=1h15m
Komet Morehouse, 08:10 PST, exp=1h15m
número: LOD2005b
fecha: 1908-10-24
LOD2005c
...PST, exp=1h15m
Komet Morehouse, 08:10 PST, exp=1h15m
número: LOD2005c
fecha: 1908-10-24
LOD2006a
...PST, exp=1h26m
Komet Morehouse, 08:47 PST, exp=1h26m
número: LOD2006a
fecha: 1908-10-24
LOD2006b
...PST, exp=1h26m
Komet Morehouse, 08:47 PST, exp=1h26m
número: LOD2006b
fecha: 1908-10-24
LOD2006c
...PST, exp=1h26m
Komet Morehouse, 08:47 PST, exp=1h26m
número: LOD2006c
fecha: 1908-10-24
LOD2006d
...PST, exp=1h26m
Komet Morehouse, 08:47 PST, exp=1h26m
número: LOD2006d
fecha: 1908-10-24
LOD2007a
...PST, exp=1h34m
Komet Morehouse, 08:50 PST, exp=1h34m
número: LOD2007a
fecha: 1908-10-25
LOD2007b
...PST, exp=1h34m
Komet Morehouse, 08:50 PST, exp=1h34m
número: LOD2007b
fecha: 1908-10-25
LOD2007c
...PST, exp=1h34m
Komet Morehouse, 08:50 PST, exp=1h34m
número: LOD2007c
fecha: 1908-10-25
LOD2008a
...PST, exp=1h13m
Komet Morehouse, 09:54.5 PST, exp=1h13m
número: LOD2008a
fecha: 1908-10-28
LOD2008b
...PST, exp=1h13m
Komet Morehouse, 09:54.5 PST, exp=1h13m
número: LOD2008b
fecha: 1908-10-28
LOD2008c
...PST, exp=1h13m
Komet Morehouse, 09:54.5 PST, exp=1h13m
número: LOD2008c
fecha: 1908-10-28
LOD2008d
...PST, exp=1h13m
Komet Morehouse, 09:54.5 PST, exp=1h13m
número: LOD2008d
fecha: 1908-10-28
LOD2009a
...PST, exp=0h45m
Komet Morehouse, 10:40 PST, exp=0h45m
número: LOD2009a
fecha: 1908-10-30
LOD2009b
...PST, exp=0h45m
Komet Morehouse, 10:40 PST, exp=0h45m
número: LOD2009b
fecha: 1908-10-30
LOD2009c
...PST, exp=0h45m
Komet Morehouse, 10:40 PST, exp=0h45m
número: LOD2009c
fecha: 1908-10-30
LOD2009d
...PST, exp=0h45m
Komet Morehouse, 10:40 PST, exp=0h45m
número: LOD2009d
fecha: 1908-10-30
LOD2010a
...PST, exp=3h04m
Komet Morehouse, 12:07.5 PST, exp=3h04m
número: LOD2010a
fecha: 1908-09-29
LOD2010b
...PST, exp=3h04m
Komet Morehouse, 12:07.5 PST, exp=3h04m
número: LOD2010b
fecha: 1908-10-21
LOD2010c
...PST, exp=3h04m
Komet Morehouse, 12:07.5 PST, exp=3h04m
número: LOD2010c
fecha: 1908-10-21
LOD2010d
...PST, exp=3h04m
Komet Morehouse, 12:07.5 PST, exp=3h04m
número: LOD2010d
fecha: 1908-10-21
LOD2011a
...PST, exp=0h45m
Komet Morehouse, 07:15.5 PST, exp=0h45m
número: LOD2011a
fecha: 1908-11-11
LOD2011b
...PST, exp=0h45m
Komet Morehouse, 07:15.5 PST, exp=0h45m
número: LOD2011b
fecha: 1908-11-11
LOD2011c
...PST, exp=0h45m
Komet Morehouse, 07:15.5 PST, exp=0h45m
número: LOD2011c
fecha: 1908-11-11
LOD2011d
...PST, exp=0h45m
Komet Morehouse, 07:15.5 PST, exp=0h45m
número: LOD2011d
fecha: 1908-11-11
LOD2012a
...PST, exp=0h57m
Komet Morehouse, 08:25.5 PST, exp=0h57m
número: LOD2012a
fecha: 1908-11-12
LOD2012b
...PST, exp=0h57m
Komet Morehouse, 08:25.5 PST, exp=0h57m
número: LOD2012b
fecha: 1908-11-12
LOD2012c
...PST, exp=0h57m
Komet Morehouse, 08:25.5 PST, exp=0h57m
número: LOD2012c
fecha: 1908-11-12
LOD2012d
...PST, exp=0h57m
Komet Morehouse, 08:25.5 PST, exp=0h57m
número: LOD2012d
fecha: 1908-11-12
LOD2013a
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 08:03 PST, exp=0h50m
número: LOD2013a
fecha: 1908-11-13
LOD2013b
...PST, exp=0h50m
Komet Morehouse, 08:03 PST, exp=0h50m
número: LOD2013b
fecha: 1908-11-13
LOD2014a
...PST, exp=0h45m
Komet Morehouse, 07:33 PST, exp=0h45m
número: LOD2014a
fecha: 1908-11-15
LOD2014b
...PST, exp=0h45m
Komet Morehouse, 07:33 PST, exp=0h45m
número: LOD2014b
fecha: 1908-11-15
LOD2014c
...PST, exp=0h45m
Komet Morehouse, 07:33 PST, exp=0h45m
número: LOD2014c
fecha: 1908-11-15
LOD2014d
...PST, exp=0h45m
Komet Morehouse, 07:33 PST, exp=0h45m
número: LOD2014d
fecha: 1908-11-15
LOD2015a
...PST, exp=0h45m
Komet Morehouse, 07:33 PST, exp=0h45m
número: LOD2015a
fecha: 1908-11-17
LOD2015b
...PST, exp=0h55m
Komet Morehouse, 07:18 PST, exp=0h55m
número: LOD2015b
fecha: 1908-11-17
LOD2015c
...PST, exp=0h55m
Komet Morehouse, 07:18 PST, exp=0h55m
número: LOD2015c
fecha: 1908-11-17
LOD2015d
...PST, exp=0h55m
Komet Morehouse, 07:18 PST, exp=0h55m
número: LOD2015d
fecha: 1908-11-17
LOD3001a
...PST, exp=0h40m
Komet Morehouse, 08:22 PST, exp=0h40m
número: LOD3001a
fecha: 1908-11-16
LOD3001b
...PST, exp=0h40m
Komet Morehouse, 08:22 PST, exp=0h40m
número: LOD3001b
fecha: 1908-11-16
LOD3001c
...PST, exp=0h40m
Komet Morehouse, 08:22 PST, exp=0h40m
número: LOD3001c
fecha: 1908-11-16
LOD3001d
...PST, exp=0h40m
Komet Morehouse, 08:22 PST, exp=0h40m
número: LOD3001d
fecha: 1908-11-16
LOD3002a
...PST, exp=0h53m
Komet Morehouse, 08:20 PST, exp=0h53m
número: LOD3002a
fecha: 1908-11-17
LOD3002b
...PST, exp=0h53m
Komet Morehouse, 08:20 PST, exp=0h53m
número: LOD3002b
fecha: 1908-11-17
LOD3002c
...PST, exp=0h53m
Komet Morehouse, 08:20 PST, exp=0h53m
número: LOD3002c
fecha: 1908-11-17
LOW1001a
...PST, exp=2h44m
Komet Morehouse, 08:08 PST, exp=2h44m
número: LOW1001a
fecha: 1908-10-24
LOW1001b
...PST, exp=2h44m
Komet Morehouse, 08:08 PST, exp=2h44m
número: LOW1001b
fecha: 1908-10-24
LOW1001c
...PST, exp=2h44m
Komet Morehouse, 08:08 PST, exp=2h44m
número: LOW1001c
fecha: 1908-10-24
LOW1001d
...PST, exp=2h44m
Komet Morehouse, 08:08 PST, exp=2h44m
número: LOW1001d
fecha: 1908-10-24
LOW1002a
...PST, exp=1h05m
Komet Morehouse, 06:57.5 PST, exp=1h05m
número: LOW1002a
fecha: 1908-11-10
LOW1002b
...PST, exp=1h05m
Komet Morehouse, 06:57.5 PST, exp=1h05m
número: LOW1002b
fecha: 1908-11-10
LOW1002c
...PST, exp=1h05m
Komet Morehouse, 06:57.5 PST, exp=1h05m
número: LOW1002c
fecha: 1908-11-10
LOW1002d
...PST, exp=1h05m
Komet Morehouse, 06:57.5 PST, exp=1h05m
número: LOW1002d
fecha: 1908-11-10
LOW1003a
...PST, exp=1h32m
Komet Morehouse, 06:52 PST, exp=1h32m
número: LOW1003a
fecha: 1908-11-12
LOW1003b
...PST, exp=1h32m
Komet Morehouse, 06:52 PST, exp=1h32m
número: LOW1003b
fecha: 1908-11-12
LOW1003c
...PST, exp=1h32m
Komet Morehouse, 06:52 PST, exp=1h32m
número: LOW1003c
fecha: 1908-11-12
LOW1003d
...PST, exp=1h32m
Komet Morehouse, 06:52 PST, exp=1h32m
número: LOW1003d
fecha: 1908-11-12
LOW1004a
...PST, exp=1h54m
Komet Morehouse, 07:57 PST, exp=1h54m
número: LOW1004a
fecha: 1908-11-12
LOW1004b
...PST, exp=1h54m
Komet Morehouse, 07:57 PST, exp=1h54m
número: LOW1004b
fecha: 1908-11-12
LOW1004c
...PST, exp=1h54m
Komet Morehouse, 07:57 PST, exp=1h54m
número: LOW1004c
fecha: 1908-11-12
LOW1005a
...07:06 PST
Komet Morehouse, 07:06 PST
número: LOW1005a
fecha: 1908-11-14
LOW1005b
...07:06 PST
Komet Morehouse, 07:06 PST
número: LOW1005b
fecha: 1908-11-14
LOW1005c
...07:06 PST
Komet Morehouse, 07:06 PST
número: LOW1005c
fecha: 1908-11-14
LOW1005d
...07:06 PST
Komet Morehouse, 07:06 PST
número: LOW1005d
fecha: 1908-11-14
LOW1005e
...07:06 PST
Komet Morehouse, 07:06 PST
número: LOW1005e
fecha: 1908-11-14
LOW1005f
...07:06 PST
Komet Morehouse, 07:06 PST
número: LOW1005f
fecha: 1908-11-14
LOW1005g
...07:06 PST
Komet Morehouse, 07:06 PST
número: LOW1005g
fecha: 1908-11-14
LOW1005h
...07:06 PST
Komet Morehouse, 07:06 PST
número: LOW1005h
fecha: 1908-11-14
LOW1006a
...PST, exp=1h57m
Komet Morehouse, 07:04 PST, exp=1h57m
número: LOW1006a
fecha: 1908-11-16
LOW1006b
...PST, exp=1h57m
Komet Morehouse, 07:04 PST, exp=1h57m
número: LOW1006b
fecha: 1908-11-16
LOW1006c
...PST, exp=1h57m
Komet Morehouse, 07:04 PST, exp=1h57m
número: LOW1006c
fecha: 1908-11-16
LOW1006d
...PST, exp=1h57m
Komet Morehouse, 07:04 PST, exp=1h57m
número: LOW1006d
fecha: 1908-11-16
LOW1007a
...PST, exp=2h42m
Komet Morehouse, 07:21 PST, exp=2h42m
número: LOW1007a
fecha: 1908-11-16
LOW1007b
...PST, exp=2h42m
Komet Morehouse, 07:21 PST, exp=2h42m
número: LOW1007b
fecha: 1908-11-16
LOW1007c
...PST, exp=2h42m
Komet Morehouse, 07:21 PST, exp=2h42m
número: LOW1007c
fecha: 1908-11-16
LOW1007d
...PST, exp=2h42m
Komet Morehouse, 07:21 PST, exp=2h42m
número: LOW1007d
fecha: 1908-11-16
LOW1008a
...PST, exp=2h43m
Komet Morehouse, 07:24 PST, exp=2h43m
número: LOW1008a
fecha: 1908-11-17
LOW1008b
...PST, exp=2h43m
Komet Morehouse, 07:24 PST, exp=2h43m
número: LOW1008b
fecha: 1908-11-17
LOW1008c
...PST, exp=2h43m
Komet Morehouse, 07:24 PST, exp=2h43m
número: LOW1008c
fecha: 1908-11-17
LOW1008d
...PST, exp=2h43m
Komet Morehouse, 07:24 PST, exp=2h43m
número: LOW1008d
fecha: 1908-11-17
LOW1009a
...PST, exp=1h08m
Komet Morehouse, 07:16 PST, exp=1h08m
número: LOW1009a
fecha: 1908-11-27
LOW1009b
...PST, exp=1h08m
Komet Morehouse, 07:16 PST, exp=1h08m
número: LOW1009b
fecha: 1908-11-27
LOW1009c
...PST, exp=1h08m
Komet Morehouse, 07:16 PST, exp=1h08m
número: LOW1009c
fecha: 1908-11-27
LOW1010a
...PST, exp=0h44m
Komet Morehouse, 07:10 PST, exp=0h44m
número: LOW1010a
fecha: 1908-11-28
LOW1010b
...PST, exp=0h44m
Komet Morehouse, 07:10 PST, exp=0h44m
número: LOW1010b
fecha: 1908-11-28
LOW1010c
...PST, exp=1h38m
Komet Morehouse, 10:20 PST, exp=1h38m
número: LOW1010c
fecha: 1908-10-16
LOW1011a
...PST, exp=0h29m
Komet Morehouse, 06:24 PST, exp=0h29m
número: LOW1011a
fecha: 1908-12-10
LOW1011b
...PST, exp=0h29m
Komet Morehouse, 06:24 PST, exp=0h29m
número: LOW1011b
fecha: 1908-12-10
LOW1011c
...PST, exp=0h29m
Komet Morehouse, 06:24 PST, exp=0h29m
número: LOW1011c
fecha: 1908-12-10
LOW3001a
...PST, exp=1h29m
Komet Morehouse, 12:54.5 PST, exp=1h29m
número: LOW3001a
fecha: 1908-09-29
LOW3001b
...PST, exp=1h29m
Komet Morehouse, 12:54.5 PST, exp=1h29m
número: LOW3001b
fecha: 1908-09-29
LOW3001c
...PST, exp=1h29m
Komet Morehouse, 12:54.5 PST, exp=1h29m
número: LOW3001c
fecha: 1908-09-29
LOW3001d
...PST, exp=1h29m
Komet Morehouse, 12:54.5 PST, exp=1h29m
número: LOW3001d
fecha: 1908-09-29
MK_II07
...über Keller
Meridiankreis-Gebäude von O, Holzhütte über Keller
número: MK_II07
fecha: 1908-02-26
MK_II09
...Kuppelgerüst
Meridiankreis-Gebäude von NO, Kuppelgerüst
número: MK_II09
fecha: 1909-05-14
MK_II10
...NO, Spaltplatten
Meridiankreis-Gebäude von NO, Spaltplatten
número: MK_II10
fecha: 1909-05-14
MK_II11
...der Spaltabdeckung
Meridiankreis-Gebäude von NO, Zusammenbau der Spaltabdeckung
número: MK_II11
fecha: 1909-05-07
MK_II12
...
Meridiankreis-Gebäude von SO, Montieren des Tonnengwewölbes
número: MK_II12
fecha: 1909-05-14
MK_II13
...der Spaltabdeckung
Meridiankreis-Gebäude von W, Zusammenbau der Spaltabdeckung
número: MK_II13
fecha: 1909-05-07
MK_II21
...über Keller
Meridiankreis-Gebäude von O, Holzhütte über Keller
número: MK_II21
fecha: 1908-02-26
MK_II23
...Fundamente
Meridiankreis-Gebäude von S, Bau der Holzhütte über Fundamente
número: MK_II23
fecha: 1908-02-26
MK_II24
...der Kuppelmontage
Meridiankreis-Gebäude, Beginn der Kuppelmontage
número: MK_II24
fecha: 1909-05-05
MK_II25
...der Streicharbeiten
Meridiankreis-Gebäude, Kuppel und Übergang fertig, Beginn der Streicharbeiten
número: MK_II25
fecha: 1909-07-12
MK_II33
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Gebäude, Kuppelmontage
número: MK_II33
fecha: 1909-05-13
MK_II35
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Gebäude, Kuppelmontage
número: MK_II35
fecha: 1909-05-13
MK_II36
...Rohbau Kuppeldach
Meridiankreis-Gebäude von W, Rohbau Kuppeldach
número: MK_II36
fecha: 1909-05-07
MK_II37
...von NO
Meridiankreis-Gebäude, von NO
número: MK_II37
fecha: 1909-06-19
MK_II38
...
Meridiankreis-Gebäude, fertig gestellt mit Wetterschutz-Holzverkleidung
número: MK_II38
fecha: 1909-06-19
MK_II39
...der Kuppelmontage
Meridiankreis-Gebäude, vor der Kuppelmontage
número: MK_II39
fecha: 1909-04-19
MK_II40
...der Kuppelmontage
Meridiankreis-Gebäude, vor der Kuppelmontage
número: MK_II40
fecha: 1909-04-21
MK_II51
...
Mirenhäschen
número: MK_II51
fecha: 1909
MK_II52
...
Mirenfundament
número: MK_II52
fecha: 1909-07-12
MK_II53
...für die Mire
Zentrale Bohrung für die Mire
número: MK_II53
fecha: 1909-04-21
MK_II54
...im Bau
Mirenhäschen im Bau
número: MK_II54
fecha: 1909-08-31
MK_II55
...gestrichen
Mirenhäschen gestrichen
número: MK_II55
fecha: 1909-10-01
MK_IX38
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX38
fecha: 1908-10-26
MK_IX39
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX39
fecha: 1908-10-26
MK_IX40
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX40
fecha: 1908-10-26
MK_IX41
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX41
fecha: 1908-10-26
MK_IX42
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX42
fecha: 1908-11-11
MK_IX43
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX43
fecha: 1908-11-11
MK_IX44
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX44
fecha: 1908-11-03
MK_IX45
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX45
fecha: 1908-11-16
MK_IX46
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX46
fecha: 1908
MK_IX47
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX47
fecha: 1908
MK_IX48
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX48
fecha: 1908
MK_IX49
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX49
fecha: 1908
MK_IX50
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX50
fecha: 1908
MK_IX51
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX51
fecha: 1908
MK_IX52
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX52
fecha: 1908
MK_IX53
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX53
fecha: 1908
MK_IX54
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX54
fecha: 1908
MK_IX55
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX55
fecha: 1908
MK_IX56
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX56
fecha: 1908
MK_IX57
...Kuppelmontage
Meridiankreis-Teleskop, Kuppelmontage
número: MK_IX57
fecha: 1908
MK_IX58
...im Bau
Mirenhäschen im Bau
número: MK_IX58
fecha: 1909
MK_IX59
...der Kuppelmontage
Anlegen des Nord-Süd-Weges und Beginn der Kuppelmontage
número: MK_IX59
fecha: 1909
MK_VI25
...(von S)
Meridiankreis-Gebäude vor der Fertigstellung (von S)
número: MK_VI25
fecha: 1909-09-28
MK_VI30
...(von N)
Meridiankreis-Gebäude fertiggestellt (von N)
número: MK_VI30
fecha: 1909-11-12
MK_VI43
...fertiggestellt
Meridiankreis-Gebäude, Lamellenverkleidung fertiggestellt
número: MK_VI43
fecha: 1909-08-24
MK_VI74
...
Miren-Häuschen
número: MK_VI74
fecha: 1909-08-28
MK_VI87
...fertiggestellt
Meridiankreis-Gebäude, Lamellenverkleidung fertiggestellt
número: MK_VI87
fecha: 1909
MKVII03
...im Bau
Mirenhäschen im Bau
número: MKVII03
fecha: 1909-07-27
MKVII65
...(Millerntor)
alter Meridiankreis in der alten Sternwarte (Millerntor)
número: MKVII65
fecha: 1909
MT_IV06
...
Abbau der Äquatorialkuppel
número: MT_IV06
fecha: 1908-06-05
MT_IV07
...
Abbau der Äquatorialkuppel
número: MT_IV07
fecha: 1908-06-05
MT_IV08
...
Abbau der Äquatorialkuppel
número: MT_IV08
fecha: 1908-06-05
MT_IV09
...
Abbau der Äquatorialkuppel
número: MT_IV09
fecha: 1908-06-05
MT_IV12
...
Abbau der Äquatorialkuppel
número: MT_IV12
fecha: 1908-06-05
MT_IV13
...
Abbau der Äquatorialkuppel
número: MT_IV13
fecha: 1908-06-05
MT_IV14
...
Abbau der Äquatorialkuppel
número: MT_IV14
fecha: 1908-06-05
MT_IV15
...
Abbau der Äquatorialkuppel
número: MT_IV15
fecha: 1908-06-05
MT_IV21
...
Abbau des Äquatorialfernrohrs
número: MT_IV21
fecha: 1908-06-12
MT_IV22
...
Abbau der Äquatorialkuppel
número: MT_IV22
fecha: 1908-06-05
O___006
...der Sternwarte
Hinter der Sternwarte
número: O___006
fecha: 1908
O___009
...der Sternwarte
Hinter der Sternwarte
número: O___009
fecha: 1909
PIBc001a
...fertig gestellt
Passageinstrument, fertig gestellt
número: PIBc001a
fecha: 1909-07
PIBc001b
...fertig gestellt
Passageinstrument, fertig gestellt
número: PIBc001b
fecha: 1909-07
PI_II56
...gestellt, von NO
Passageinstrument, Gebäude fertig gestellt, von NO
número: PI_II56
fecha: 1909-07-12
PI_II57
...der Wände
Passageinstrument, Aufbau der Wände
número: PI_II57
fecha: 1909-04-21
PI_II58
...der Wände
Passageinstrument, Aufbau der Wände
número: PI_II58
fecha: 1909-04-21
PI_II59
...Bau des Fundaments
Passageinstrument, Bau des Fundaments
número: PI_II59
fecha: 1908-04-21
PI_II60
...Teleskop-Fundaments
Passageinstrument, Bau des Teleskop-Fundaments
número: PI_II60
fecha: 1908-10-26
PI_II61
...Teleskop-Fundament
Passageinstrument, Teleskop-Fundament
número: PI_II61
fecha: 1908-10-26
PI_II62
...Teleskop-Fundaments
Passageinstrument, Bau des Teleskop-Fundaments
número: PI_II62
fecha: 1908-10-09
PI_II63
...Teleskop-Fundaments
Passageinstrument, Bau des Teleskop-Fundaments
número: PI_II63
fecha: 1908-07-23
PI_II64
...Teleskop-Fundaments
Passageinstrument, Bau des Teleskop-Fundaments
número: PI_II64
fecha: 1908-10-09
PI_II65
...vor Dachaufbau
Passageinstrument, vor Dachaufbau
número: PI_II65
fecha: 1909-05-01
PI_II66
...vor Dachaufbau
Passageinstrument, vor Dachaufbau
número: PI_II66
fecha: 1909-12-07
PI_II67
...der Wände
Passageinstrument, Aufbau der Wände
número: PI_II67
fecha: 1909-04-21
PI_II68
...aufgesetzt
Passageinstrument, Spaltdach aufgesetzt
número: PI_II68
fecha: 1909-04-21
PI_II69
...Bau des Fundaments
Passageinstrument, Bau des Fundaments
número: PI_II69
fecha: 1908-08-09
PI_II70
...Bau des Fundaments
Passageinstrument, Bau des Fundaments
número: PI_II70
fecha: 1908-05-21
PI_II73
...vor Dachaufbau
Passageinstrument, vor Dachaufbau
número: PI_II73
fecha: 1909-04-19
PI_VI33
...fertig gestellt
Passageinstrument, Gebäude fast fertig gestellt
número: PI_VI33
fecha: 1909-07
PI_VI35
...fertig gestellt
Passageinstrument, Gebäude fertig gestellt
número: PI_VI35
fecha: 1909-07
PIVII72
...Arbeiter
Passageinstrument, Arbeitsbeginn, Arbeiter
número: PIVII72
fecha: 1908-10-28
PIVII73
...Bohrung
Passageinstrument, Bohrung
número: PIVII73
fecha: 1908-10-28
PIVII74
...Bohrung
Passageinstrument, Bohrung
número: PIVII74
fecha: 1908-10-28
PIVII75
...Bohrung
Passageinstrument, Bohrung
número: PIVII75
fecha: 1908-10-28
SDAb005b
...der Bauphase
Reste der Bauphase
número: SDAb005b
fecha: 1909-10-18
SDIII01
...Straße
Holtenklinker Straße
número: SDIII01
fecha: 1908-04-23
SDIII02
...im Hintergund
Sternwartengelände im Hintergund
número: SDIII02
fecha: 1909-06-10
SDIII03
...die Felder
Blick über die Felder
número: SDIII03
fecha: 1909-05-20
SDIII05
...vom Elbtal
Blick vom Elbtal
número: SDIII05
fecha: 1908-07-23
SDIII09
...Gebäude
Blick von außen auf die fertigen Gebäude
número: SDIII09
fecha: 1908-05-28
SDIII14
...vom Elbtal
Blick vom Elbtal
número: SDIII14
fecha: 1909-06-15
SDIII15
...vom Elbtal
Blick vom Elbtal
número: SDIII15
fecha: 1909-06-15
SDIII16
...vom Elbtal
Blick vom Elbtal
número: SDIII16
fecha: 1909-06-15
SDIII17
...vom Elbtal
Blick vom Elbtal
número: SDIII17
fecha: 1909-06-15
SDIII18
...vom Elbtal
Blick vom Elbtal
número: SDIII18
fecha: 1909-06-15
SDIII19
...Datum ungewiss
Arbeiter vor 1-Spiegelteleskopgebäude, Datum ungewiss
número: SDIII19
fecha: 1909
SDIII21
...vom Elbtal
Blick vom Elbtal
número: SDIII21
fecha: 1909-06-15
SDIII22
...in Schnee
Kuppeln in Schnee
número: SDIII22
fecha: 1909-11-21
SDIII23
...vom Elbtal
Blick vom Elbtal
número: SDIII23
fecha: 1909-12-13
SDIII24
...von W
Sternwarte von W
número: SDIII24
fecha: 1908-03-28
SDIII27
...von NW
Sternwarte von NW
número: SDIII27
fecha: 1908-03-28
SDIII28
...vom Elbtal
Blick vom Elbtal
número: SDIII28
fecha: 1909-09-11
SDIII30
...vom Elbtal
Blick vom Elbtal
número: SDIII30
fecha: 1909-09-11
SDIII31
...vom Elbtal
Blick vom Elbtal
número: SDIII31
fecha: 1909-09-11
SDIII32
...vom Elbtal
Blick vom Elbtal
número: SDIII32
fecha: 1909-09-11
SDIII33
...von N
Blick von N
número: SDIII33
fecha: 1909-09-11
SDIII34
...vom Elbtal
Blick vom Elbtal
número: SDIII34
fecha: 1909-09-11
SDIII35
...(Sternwarte)
Bahnhof Holtenklinke (Sternwarte)
número: SDIII35
fecha: 1909-05-01
SDIII41
...
Arbeiter
número: SDIII41
fecha: 1909-09-21
SD_VI27
...im Bau, von N
Kuppel des 1m-Spiegelteleskops im Bau, von N
número: SD_VI27
fecha: 1909-09-10
SD_VI28
...von NW
Äquatorial und Meridiankreis von NW
número: SD_VI28
fecha: 1909-09-10
SD_VI82
...von N
Sternwarte von N
número: SD_VI82
fecha: 1909-09-11
SDVII02
...
Ausschachtung für Passage-Instrument-Gebäude
número: SDVII02
fecha: 1908-05-21
ST_IX86
...fast fertiggestellt
1m-Spiegelteleskop, fast fertiggestellt
número: ST_IX86
fecha: 1909-10-18
ST_IX87
...der Fertigstellung
1m-Spiegelteleskop, Kuppel vor der Fertigstellung
número: ST_IX87
fecha: 1909-10-01
ST_IX88
...im Aufbau
1m-Spiegelteleskopkuppel im Aufbau
número: ST_IX88
fecha: 1909-09-21
ST_IX89
...im Aufbau
1m-Spiegelteleskopkuppel im Aufbau
número: ST_IX89
fecha: 1909-09-21
ST_IX90
...im Aufbau
1m-Spiegelteleskopkuppel im Aufbau
número: ST_IX90
fecha: 1909-09-04
ST_IX91
...im Aufbau
1m-Spiegelteleskopkuppel im Aufbau
número: ST_IX91
fecha: 1909-09-03
ST_IX92
...im Aufbau
1m-Spiegelteleskopkuppel im Aufbau
número: ST_IX92
fecha: 1909-08-31
ST_IX93
...Rohbau fertig
1m-SpiegelteleskopGebäude, Rohbau fertig
número: ST_IX93
fecha: 1908-05-21
ST_IX94
...des Obergeschosses
1m-SpiegelteleskopGebäude, Mauern des Obergeschosses
número: ST_IX94
fecha: 1908-04-03
ST_IX95
...Mauern von innnen
1m-SpiegelteleskopGebäude, Mauern von innnen
número: ST_IX95
fecha: 1908-03-28
ST_IX96
...Mauern von innnen
1m-SpiegelteleskopGebäude, Mauern von innnen
número: ST_IX96
fecha: 1908-03-18
ST_IX97
...Mauern von innnen
1m-SpiegelteleskopGebäude, Mauern von innnen
número: ST_IX97
fecha: 1908-03-18
ST_IX98
...Mauern von innnen
1m-SpiegelteleskopGebäude, Mauern von innnen
número: ST_IX98
fecha: 1908-03-18
ST_VI24
...Kuppel im Aufbau
1m-Spiegelteleskop, Kuppel im Aufbau
número: ST_VI24
fecha: 1909-09-11
Z002860
...Bauplan
02-04 1m-Spiegelteleskop, Verdingungszeichnung-1, Bauplan
número: Z002860
fecha: 1908-04
Z005140
...
05-14 Sonnen- und Windschutz für das Tonnendach des Meridiankreisgeb/auml;udes
número: Z005140
fecha: 1909-11-22
X

1910 - 1911
(509 fotografía)


1912 - 1913
(163 fotografía)


1914 - 1915
(51 fotografía)


1916 - 1917
(54 fotografía)


1918 - 1919
(76 fotografía)


1920 - 1921
(108 fotografía)


1922 - 1923
(75 fotografía)


1924 - 1925
(74 fotografía)


1926 - 1927
(265 fotografía)


1928 - 1929
(173 fotografía)


1930 - 1931
(101 fotografía)


1932 - 1933
(81 fotografía)


1934 - 1935
(109 fotografía)


1936 - 1937
(80 fotografía)


1938 - 1939
(20 fotografía)


1940 - 1941
(6 fotografía)


1942 - 1943
(90 fotografía)


1944 - 1945
(86 fotografía)


1946 - 1947
(19 fotografía)


1948 - 1949
(73 fotografía)


1950 - 1951
(79 fotografía)


1952 - 1953
(369 fotografía)


1954 - 1955
(386 fotografía)

5404701a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404701a
fecha: 1954-05-28
5404702
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404702
fecha: 1954-05-28
5404702a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404702a
fecha: 1954-05-28
5404703
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404703
fecha: 1954-05-28
5404704
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404704
fecha: 1954-05-28
5404704a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404704a
fecha: 1954-05-28
5404705
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404705
fecha: 1954-05-28
5404705a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404705a
fecha: 1954-05-28
5404706a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404706a
fecha: 1954-05-28
5404707
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404707
fecha: 1954-05-28
5404707a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404707a
fecha: 1954-05-28
5404708
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404708
fecha: 1954-05-28
5404709
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404709
fecha: 1954-05-28
5404709a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404709a
fecha: 1954-05-28
5404710
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404710
fecha: 1954-05-28
5404711
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404711
fecha: 1954-05-28
5404711a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404711a
fecha: 1954-05-28
5404718
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404718
fecha: 1954-05-28
5404718a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404718a
fecha: 1954-05-28
5404719
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404719
fecha: 1954-05-28
5404720
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404720
fecha: 1954-05-28
5404720a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404720a
fecha: 1954-05-28
5404721
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404721
fecha: 1954-05-28
5404721a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404721a
fecha: 1954-05-28
5404722a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404722a
fecha: 1954-05-28
5404723
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404723
fecha: 1954-05-28
5404723a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404723a
fecha: 1954-05-28
5404724
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404724
fecha: 1954-05-28
5404725
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404725
fecha: 1954-05-28
5404725a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404725a
fecha: 1954-05-28
5404726
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404726
fecha: 1954-05-28
5404726a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404726a
fecha: 1954-05-28
5404727a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404727a
fecha: 1954-05-28
5404728
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404728
fecha: 1954-05-28
5404728a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404728a
fecha: 1954-05-28
5404729
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404729
fecha: 1954-05-28
5404730
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404730
fecha: 1954-05-28
5404730a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404730a
fecha: 1954-05-28
5404731
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404731
fecha: 1954-05-28
5404731a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404731a
fecha: 1954-05-28
5404733
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404733
fecha: 1954-05-28
5404733a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404733a
fecha: 1954-05-28
5404734
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404734
fecha: 1954-05-28
5404735
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404735
fecha: 1954-05-28
5404735a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404735a
fecha: 1954-05-28
5404736
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404736
fecha: 1954-05-28
5404736a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404736a
fecha: 1954-05-28
5404737a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404737a
fecha: 1954-05-28
5404738
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404738
fecha: 1954-05-28
5404738a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404738a
fecha: 1954-05-28
5404739
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404739
fecha: 1954-05-28
5404740
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404740
fecha: 1954-05-28
5404740a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404740a
fecha: 1954-05-28
5404741
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404741
fecha: 1954-05-28
5404741a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404741a
fecha: 1954-05-28
5404801
...am Meridiankreis
Arbeiten am Meridiankreis
número: 5404801
fecha: 1954-06
5404802
...am Meridiankreis
Arbeiten am Meridiankreis
número: 5404802
fecha: 1954-06
5404802a
...am Meridiankreis
Arbeiten am Meridiankreis
número: 5404802a
fecha: 1954-06
5404803
...am Meridiankreis
Arbeiten am Meridiankreis
número: 5404803
fecha: 1954-06
5404804
...am Meridiankreis
Arbeiten am Meridiankreis
número: 5404804
fecha: 1954-06
5404804a
...am Meridiankreis
Arbeiten am Meridiankreis
número: 5404804a
fecha: 1954-06
5404805
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404805
fecha: 1954-06
5404805a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404805a
fecha: 1954-06
5404807a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404807a
fecha: 1954-06
5404808
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404808
fecha: 1954-06
5404809
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404809
fecha: 1954-06
5404809a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404809a
fecha: 1954-06
5404810
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404810
fecha: 1954-06
5404810a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404810a
fecha: 1954-06
5404811a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404811a
fecha: 1954-06
5404812
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404812
fecha: 1954-06
5404812a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404812a
fecha: 1954-06
5404813
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404813
fecha: 1954-06
5404814
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404814
fecha: 1954-06
5404814a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404814a
fecha: 1954-06
5404815
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404815
fecha: 1954-06
5404815a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404815a
fecha: 1954-06
5404816
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404816
fecha: 1954-06
5404817
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404817
fecha: 1954-06
5404817a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404817a
fecha: 1954-06
5404818
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404818
fecha: 1954-06
5404819
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404819
fecha: 1954-06
5404819a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404819a
fecha: 1954-06
5404820
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404820
fecha: 1954-06
5404820a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404820a
fecha: 1954-06
5404828a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404828a
fecha: 1954-06
5404829
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404829
fecha: 1954-06
5404829a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404829a
fecha: 1954-06
5404830a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404830a
fecha: 1954-06
5404831
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404831
fecha: 1954-06
5404831a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404831a
fecha: 1954-06
5404832
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404832
fecha: 1954-06
5404833
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404833
fecha: 1954-06
5404833a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404833a
fecha: 1954-06
5404834
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404834
fecha: 1954-06
5404834a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404834a
fecha: 1954-06
5404835a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404835a
fecha: 1954-06
5404836
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404836
fecha: 1954-06
5404836a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404836a
fecha: 1954-06
5404837
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404837
fecha: 1954-06
5404838
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404838
fecha: 1954-06
5404838a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404838a
fecha: 1954-06
5404839
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404839
fecha: 1954-06
5404839a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404839a
fecha: 1954-06
5404840a
...Schmidtspiegels
Einbau des Großen Schmidtspiegels
número: 5404840a
fecha: 1954-06
5404841
...Schmidt-Spiegel
Relais der Steuerung für den großen Schmidt-Spiegel
número: 5404841
fecha: 1954-06
5404841a
...(Instrument)
Arbeiten am Meridiankreis (Instrument)
número: 5404841a
fecha: 1954-06
5404901a
...Schmidt-Spiegels
Pause auf dem Dach des großen Schmidt-Spiegels
número: 5404901a
fecha: 1954-06-17
5404902
...des Spiegels
Einbau des Spiegels
número: 5404902
fecha: 1954-06-17
5404902a
...des Spiegels
Einbau des Spiegels
número: 5404902a
fecha: 1954-06-17
5404903
...des Spiegels
Einbau des Spiegels
número: 5404903
fecha: 1954-06-17
5404904
...des Spiegels
Einbau des Spiegels
número: 5404904
fecha: 1954-06-17
5404904a
...des Spiegels
Einbau des Spiegels
número: 5404904a
fecha: 1954-06-17
5404905
...des Spiegels
Einbau des Spiegels
número: 5404905
fecha: 1954-06-17
5404905a
...des Spiegels
Einbau des Spiegels
número: 5404905a
fecha: 1954-06-17
5404906
...des Spiegels
Einbau des Spiegels
número: 5404906
fecha: 1954-06-17
5404907
...des Spiegels
Einbau des Spiegels
número: 5404907
fecha: 1954-06-17
5404907a
...des Spiegels
Einbau des Spiegels
número: 5404907a
fecha: 1954-06-17
5404908
...des Spiegels
Einbau des Spiegels
número: 5404908
fecha: 1954-06-17
5404909
...des Spiegels
Einbau des Spiegels
número: 5404909
fecha: 1954-06-17
5404909a
...des Spiegels
Einbau des Spiegels
número: 5404909a
fecha: 1954-06-17
5404910
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404910
fecha: 1954-06-17
5404910a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404910a
fecha: 1954-06-17
5404911
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404911
fecha: 1954-06-17
5404912
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404912
fecha: 1954-06-17
5404912a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404912a
fecha: 1954-06-17
5404913
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404913
fecha: 1954-06-17
5404913a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404913a
fecha: 1954-06-17
5404914a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404914a
fecha: 1954-06-17
5404915
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404915
fecha: 1954-06-17
5404915a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404915a
fecha: 1954-06-17
5404916
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404916
fecha: 1954-06-17
5404917
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404917
fecha: 1954-06-17
5404917a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404917a
fecha: 1954-06-17
5404918
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404918
fecha: 1954-06-17
5404919
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404919
fecha: 1954-06-17
5404919a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404919a
fecha: 1954-06-17
5404920
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404920
fecha: 1954-06-17
5404920a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404920a
fecha: 1954-06-17
5404921
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404921
fecha: 1954-06-17
5404922
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404922
fecha: 1954-06-17
5404922a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404922a
fecha: 1954-06-17
5404923
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404923
fecha: 1954-06-17
5404923a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404923a
fecha: 1954-06-17
5404924a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404924a
fecha: 1954-06-17
5404925
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404925
fecha: 1954-06-17
5404925a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404925a
fecha: 1954-06-17
5404926
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404926
fecha: 1954-06-17
5404926a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404926a
fecha: 1954-06-17
5404927
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404927
fecha: 1954-06-17
5404935a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404935a
fecha: 1954-06-17
5404936
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404936
fecha: 1954-06-17
5404937
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404937
fecha: 1954-06-17
5404938
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404938
fecha: 1954-06-17
5404938a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404938a
fecha: 1954-06-17
5404939
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404939
fecha: 1954-06-17
5404940
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404940
fecha: 1954-06-17
5404940a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5404940a
fecha: 1954-06-17
5404941
...

número: 5404941
fecha: 1954-06-17
5404941a
...

número: 5404941a
fecha: 1954-06-17
5405001
...

número: 5405001
fecha: 1954-06-24
5405001a
...

número: 5405001a
fecha: 1954-06-24
5405002a
...

número: 5405002a
fecha: 1954-06-24
5405003
...

número: 5405003
fecha: 1954-06-24
5405003a
...

número: 5405003a
fecha: 1954-06-24
5405004
...

número: 5405004
fecha: 1954-06-24
5405005
...

número: 5405005
fecha: 1954-06-24
5405005a
...

número: 5405005a
fecha: 1954-06-24
5405006
...

número: 5405006
fecha: 1954-06-24
5405006a
...

número: 5405006a
fecha: 1954-06-24
5405007a
...

número: 5405007a
fecha: 1954-06-24
5405008
...

número: 5405008
fecha: 1954-06-24
5405008a
...

número: 5405008a
fecha: 1954-06-24
5405027
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5405027
fecha: 1954-06-24
5405027a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5405027a
fecha: 1954-06-24
5405028a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5405028a
fecha: 1954-06-24
5405029
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5405029
fecha: 1954-06-24
5405029a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5405029a
fecha: 1954-06-24
5405030
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5405030
fecha: 1954-06-24
5405031
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5405031
fecha: 1954-06-24
5405031a
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5405031a
fecha: 1954-06-24
5405032
...

número: 5405032
fecha: 1954-06-24
5405032a
...

número: 5405032a
fecha: 1954-06-24
5405033a
...

número: 5405033a
fecha: 1954-06-24
5405034
...

número: 5405034
fecha: 1954-06-24
5405034a
...

número: 5405034a
fecha: 1954-06-24
5405035
...

número: 5405035
fecha: 1954-06-24
5405036
...

número: 5405036
fecha: 1954-06-24
5405036a
...

número: 5405036a
fecha: 1954-06-24
5405037
...

número: 5405037
fecha: 1954-06-24
5405037a
...

número: 5405037a
fecha: 1954-06-24
5405038
...

número: 5405038
fecha: 1954-06-24
5405039
...

número: 5405039
fecha: 1954-06-24
5405039a
...

número: 5405039a
fecha: 1954-06-24
5405040
...

número: 5405040
fecha: 1954-06-24
5405041
...

número: 5405041
fecha: 1954-06-24
5405041a
...

número: 5405041a
fecha: 1954-06-24
5413201
...

número: 5413201
fecha: 1954-04
5413202
...

número: 5413202
fecha: 1954-04
5413501
...
Bau des Feuerlöschteichs
número: 5413501
fecha: 1954-04
5413502
...
Bau des Feuerlöschteichs
número: 5413502
fecha: 1954-04
5413503
...
Bau des Feuerlöschteichs
número: 5413503
fecha: 1954-04
5413504
...
Bau des Feuerlöschteichs
número: 5413504
fecha: 1954-04
5413505
...
Bau des Feuerlöschteichs
número: 5413505
fecha: 1954-04
5413506
...
Bau der Spiegelbedampfungsanlage
número: 5413506
fecha: 1954-04
5413507
...
Bau der Spiegelbedampfungsanlage
número: 5413507
fecha: 1954-04
5413601
...

número: 5413601
fecha: 1954-04
5413601s
...

número: 5413601s
fecha: 1954-04
5413602
...

número: 5413602
fecha: 1954-04
5413602s
...

número: 5413602s
fecha: 1954-04
5413603
...

número: 5413603
fecha: 1954-04
5413603s
...

número: 5413603s
fecha: 1954-04
5413604
...

número: 5413604
fecha: 1954-04
5413604s
...

número: 5413604s
fecha: 1954-04
5413605
...

número: 5413605
fecha: 1954-04
5413801
...

número: 5413801
fecha: 1954-04-30
5413802
...

número: 5413802
fecha: 1954-04-30
5413803
...

número: 5413803
fecha: 1954-04-30
5413804
...

número: 5413804
fecha: 1954-04-30
5414301
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414301
fecha: 1954-05
5414302
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414302
fecha: 1954-05
5414303
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414303
fecha: 1954-05
5414304
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414304
fecha: 1954-05
5414305
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414305
fecha: 1954-05
5414306
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414306
fecha: 1954-05
5414307
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414307
fecha: 1954-05
5414308
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414308
fecha: 1954-05
5414309
...

número: 5414309
fecha: 1954-05
5414310
...

número: 5414310
fecha: 1954-05
5414311
...

número: 5414311
fecha: 1954-05
5414312
...

número: 5414312
fecha: 1954-05
5414401
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414401
fecha: 1954-06-10
5414402
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414402
fecha: 1954-06-10
5414404
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414404
fecha: 1954-06-10
5414405
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414405
fecha: 1954-06-10
5414406
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414406
fecha: 1954-06-10
5414408
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414408
fecha: 1954-06-10
5414409
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414409
fecha: 1954-06-10
5414410
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414410
fecha: 1954-06-10
5414412
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414412
fecha: 1954-06-10
5414413
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414413
fecha: 1954-06-10
5414414
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414414
fecha: 1954-06-10
5414416
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414416
fecha: 1954-06-10
5414701
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414701
fecha: 1954-06-17
5414702
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414702
fecha: 1954-06-17
5414704
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414704
fecha: 1954-06-17
5414705
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414705
fecha: 1954-06-17
5414706
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414706
fecha: 1954-06-17
5414708
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414708
fecha: 1954-06-17
5414709
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414709
fecha: 1954-06-17
5414710
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414710
fecha: 1954-06-17
5414712
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414712
fecha: 1954-06-17
5414713
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414713
fecha: 1954-06-17
5414714
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414714
fecha: 1954-06-17
5414716
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414716
fecha: 1954-06-17
5414901
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414901
fecha: 1954-06-22
5414902
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414902
fecha: 1954-06-22
5414904
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414904
fecha: 1954-06-22
5414905
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414905
fecha: 1954-06-22
5414907
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414907
fecha: 1954-06-22
5414908
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414908
fecha: 1954-06-22
5414909
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414909
fecha: 1954-06-22
5414911
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414911
fecha: 1954-06-22
5414912
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414912
fecha: 1954-06-22
5414913
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414913
fecha: 1954-06-22
5414915
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414915
fecha: 1954-06-22
5414916
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5414916
fecha: 1954-06-22
5415008
...Aluminisierung
Großer Schmidtspiegel Aluminisierung
número: 5415008
fecha: 1954-06
5415008s
...Aluminisierung
Großer Schmidtspiegel Aluminisierung
número: 5415008s
fecha: 1954-06
5415009
...Aluminisierung
Großer Schmidtspiegel Aluminisierung
número: 5415009
fecha: 1954-06
5415009s
...Aluminisierung
Großer Schmidtspiegel Aluminisierung
número: 5415009s
fecha: 1954-06
5415010
...Aluminisierung
Großer Schmidtspiegel Aluminisierung
número: 5415010
fecha: 1954-06
5415010s
...Aluminisierung
Großer Schmidtspiegel Aluminisierung
número: 5415010s
fecha: 1954-06
5415202
...

número: 5415202
fecha: 1954-06-30
5415203
...

número: 5415203
fecha: 1954-06-30
5415205
...

número: 5415205
fecha: 1954-06-30
5415206
...

número: 5415206
fecha: 1954-06-30
5415208
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5415208
fecha: 1954-06-30
5415209
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5415209
fecha: 1954-06-30
5415210
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5415210
fecha: 1954-06-30
5415212
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5415212
fecha: 1954-06-30
5415409
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5415409
fecha: 1954-07-13
5415410
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5415410
fecha: 1954-07-13
5415411
...

número: 5415411
fecha: 1954-07-13
5415412
...

número: 5415412
fecha: 1954-07-13
5415413
...

número: 5415413
fecha: 1954-07-13
5415506
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5415506
fecha: 1954-07-19
5415508
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5415508
fecha: 1954-07-19
5415509
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5415509
fecha: 1954-07-19
5415701
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5415701
fecha: 1954-08-06
5415702
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5415702
fecha: 1954-08-06
5415704
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5415704
fecha: 1954-08-06
5415713
...am Teleskop
Arbeiten am Teleskop
número: 5415713
fecha: 1954-08-06
5415810
...
Aluminisierungsapparatur
número: 5415810
fecha: 1954-08-06
5415812
...
Aluminisierungsapparatur
número: 5415812
fecha: 1954-08-06
5415813
...
Aluminisierungsapparatur
número: 5415813
fecha: 1954-08-06
5415814
...
Aluminisierungsapparatur
número: 5415814
fecha: 1954-08-06
5416010
...Gebäude
Großer Schmidtspiegel Gebäude
número: 5416010
fecha: 1954-08-31
5416012
...Zahnkranz
Großer Schmidtspiegel Zahnkranz
número: 5416012
fecha: 1954-08-31
5416013
...Zahnkranz
Großer Schmidtspiegel Zahnkranz
número: 5416013
fecha: 1954-08-31
5416201
...
Einweihungsfeier
número: 5416201
fecha: 1954-09-02
5416202
...
Einweihungsfeier
número: 5416202
fecha: 1954-09-02
5416203
...
Einweihungsfeier
número: 5416203
fecha: 1954-09-02
5416204
...
Einweihungsfeier
número: 5416204
fecha: 1954-09-02
5416205
...
Einweihungsfeier
número: 5416205
fecha: 1954-09-02
5416206
...
Einweihungsfeier
número: 5416206
fecha: 1954-09-02
5416207
...
Einweihungsfeier
número: 5416207
fecha: 1954-09-02
5416208
...
Einweihungsfeier
número: 5416208
fecha: 1954-09-02
5416209
...
Einweihungsfeier
número: 5416209
fecha: 1954-09-02
5416210
...
Einweihungsfeier
número: 5416210
fecha: 1954-09-02
5416313
...
Einweihungsfeier
número: 5416313
fecha: 1954-09-20
5416313s
...
Einweihungsfeier
número: 5416313s
fecha: 1954-09-20
5416314
...
Einweihungsfeier
número: 5416314
fecha: 1954-09-20
5416314s
...
Einweihungsfeier
número: 5416314s
fecha: 1954-09-20
5416316
...
Einweihungsfeier
número: 5416316
fecha: 1954-09-20
5416316s
...
Einweihungsfeier
número: 5416316s
fecha: 1954-09-20
5416401
...
Einweihungsfeier
número: 5416401
fecha: 1954-09-26
5416402
...
Einweihungsfeier
número: 5416402
fecha: 1954-09-26
5416403
...
Einweihungsfeier
número: 5416403
fecha: 1954-09-26
5416405
...
Einweihungsfeier
número: 5416405
fecha: 1954-09-26
5416406
...
Einweihungsfeier
número: 5416406
fecha: 1954-09-26
5416406s
...
Einweihungsfeier
número: 5416406s
fecha: 1954-09-26
5416408
...
Einweihungsfeier
número: 5416408
fecha: 1954-09-26
5416408s
...
Einweihungsfeier
número: 5416408s
fecha: 1954-09-26
5416409
...
Einweihungsfeier
número: 5416409
fecha: 1954-09-26
5416409s
...
Einweihungsfeier
número: 5416409s
fecha: 1954-09-26
5416410
...
Einweihungsfeier
número: 5416410
fecha: 1954-09-26
5416410s
...
Einweihungsfeier
número: 5416410s
fecha: 1954-09-26
5416412
...
Einweihungsfeier
número: 5416412
fecha: 1954-09-26
5416501
...
Einweihungsfeier
número: 5416501
fecha: 1954-10-03
5416502
...
Einweihungsfeier
número: 5416502
fecha: 1954-10-03
5416503
...
Einweihungsfeier
número: 5416503
fecha: 1954-10-03
5416504
...
Einweihungsfeier
número: 5416504
fecha: 1954-10-03
5416505
...
Einweihungsfeier
número: 5416505
fecha: 1954-10-03
5417309
...
Einweihungsfeier
número: 5417309
fecha: 1954-12-27
5417309s
...
Einweihungsfeier
número: 5417309s
fecha: 1954-12-27
5417310
...
Einweihungsfeier
número: 5417310
fecha: 1954-12-27
5417310s
...
Einweihungsfeier
número: 5417310s
fecha: 1954-12-27
5417311
...
Einweihungsfeier
número: 5417311
fecha: 1954-12-27
5417311s
...
Einweihungsfeier
número: 5417311s
fecha: 1954-12-27
5417312
...

número: 5417312
fecha: 1954-12-27
5417313
...

número: 5417313
fecha: 1954-12-27
GSBg001
...mit Montierung
eichnung Großer Schmidtspiegel, Teleskop mit Montierung
número: GSBg001
fecha: 1954
GSBg002
...
roßer Schmidtspiegel, Aufbau der Aluminisierungsanlage
número: GSBg002
fecha: 1954
GSBg003
...
roßer Schmidtspiegel, Aufbau der Aluminisierungsanlage
número: GSBg003
fecha: 1954
GSBg004
...
roßer Schmidtspiegel, Aufbau der Aluminisierungsanlage
número: GSBg004
fecha: 1954
GSBg005
...Leitrohrschlitten
roßer Schmidtspiegel, Leitrohrschlitten
número: GSBg005
fecha: 1954
GSBg006
...Teleskop
roßer Schmidtspiegel, Teleskop
número: GSBg006
fecha: 1954-07
GSBg007
...Montage
roßer Schmidtspiegel, Montage
número: GSBg007
fecha: 1954
GSBg008
...Montage
roßer Schmidtspiegel, Montage
número: GSBg008
fecha: 1954
GSBg009
...Okularschlitten
roßer Schmidtspiegel, Okularschlitten
número: GSBg009
fecha: 1954
GSBg011
...Spiegel vor Einbau
roßer Schmidtspiegel, Spiegel vor Einbau
número: GSBg011
fecha: 1954
GSBg012
...
roßer Schmidtspiegel, Sekundärspiegelhalterung
número: GSBg012
fecha: 1954
GSBg013
...Kassettenhalterung
roßer Schmidtspiegel, Kassettenhalterung
número: GSBg013
fecha: 1954
GSBg014
...
eichnung Großer Schmidtspiegel, Öldrucklagerung
número: GSBg014
fecha: 1954
GSBg015
...im Schnitt
eichnung Großer Schmidtspiegel, Teleskoptubus im Schnitt
número: GSBg015
fecha: 1954
ISCb001
...von Krüss
Registrier- & Universalphotometer von Krüss
número: ISCb001
fecha: 1954-09
ISCb002
...Haffner, Bergedorf
Sartorins Prisblenden Universalphotometer nach Haffner, Bergedorf
número: ISCb002
fecha: 1954-09
ISCb003
...von Krüss
Registrier- & Irisblendenphotometer von Krüss
número: ISCb003
fecha: 1954-09
ISCc003
...nach Wellmann
Intensitometer nach Wellmann
número: ISCc003
fecha: 1954-10-29
OL__018
...dem Arbeitszimmer
M. Larink, Dahlkamp, J. und A. Larink vor dem Arbeitszimmer
número: OL__018
fecha: 1954
OL__208
...in Tübingen
AG Tagung in Tübingen
número: OL__208
fecha: 1954-09-07
OL__301
...Larink, verm. 1954
3. v.l. J. Larink, verm. 1954
número: OL__301
fecha: 1954
OL__302
...vermutl. 1954
A. Wachmann, unbek. und Larink, vermutl. 1954
número: OL__302
fecha: 1954
OL__307
...
Besucher
número: OL__307
fecha: 1954
OL__310
...Thiessen, Larink
Frau Heckmann, Heckmann, unbek., Thiessen, Larink
número: OL__310
fecha: 1954-07-06
OL__311
...Heckmann, Larink
Fr. Heckmann, unbek. Heckmann, Larink
número: OL__311
fecha: 1954-07-06
OL__312
...Schmidt-Kahler
Haffner, Wenske, Dieckvoss, Beyer, Schmidt-Kahler
número: OL__312
fecha: 1955
OL__313
...mit Besuchern
J. Larink mit Besuchern
número: OL__313
fecha: 1954
OL__314
...und Middelhurst
J. Larink und Middelhurst
número: OL__314
fecha: 1954
OL__323
...Heckmann
O. Heckmann
número: OL__323
fecha: 1955
OL__330
...Anzug Fricke
schw. Anzug Fricke
número: OL__330
fecha: 1954
OL__341
...1954
vermutl. 1954
número: OL__341
fecha: 1954
OL__406
...Eingangstor
Abriss Eingangstor
número: OL__406
fecha: 1955
OL__439
...(2)
Schmidt-Spiegel (2)
número: OL__439
fecha: 1955
OL__440
...(3)
Schmidt-Spiegel (3)
número: OL__440
fecha: 1955
OL__441
...(4)
Schmidt-Spiegel (4)
número: OL__441
fecha: 1955
OL__443
...(5)
Schmidt-Spiegel (5)
número: OL__443
fecha: 1955
OL__505
...Larink
J. Larink
número: OL__505
fecha: 1955
OL__519
...IAU-Tagung Irland
J. Larink, IAU-Tagung Irland
número: OL__519
fecha: 1955-08-29
OL__520
...IAU-Tagung Irland
J. Larink, IAU-Tagung Irland
número: OL__520
fecha: 1955-08-29
OL__531
...Larink und Bormann
Johannes Larink und Bormann
número: OL__531
fecha: 1954
OL__532
...IAU Komm.-Sitz.
Kox, Bormann J. Larink IAU Komm.-Sitz.
número: OL__532
fecha: 1954
OL__539
...ca. 1954
M. Larink, Dahlkamp, J. und A. Larink vor dem Arbeitszimmer ca. 1954
número: OL__539
fecha: 1954
OL__620
...am Äquatorial
Max Beyer am Äquatorial
número: OL__620
fecha: 1954
SDAb014
...Ergünzungen
Bergedorf: Plan der Sternwarte mit Ergünzungen
número: SDAb014
fecha: 1954
X

1956 - 1957
(69 fotografía)


1958 - 1959
(146 fotografía)


1960 - 1961
(21 fotografía)


1962 - 1963
(51 fotografía)


1964 - 1965
(160 fotografía)


1966 - 1967
(90 fotografía)


1968 - 1969
(182 fotografía)


1970 - 1971
(273 fotografía)


1972 - 1973
(142 fotografía)


1974 - 1975
(146 fotografía)


1976 - 1977
(292 fotografía)


1978 - 1979
(373 fotografía)


1980 - 1981
(155 fotografía)


1982 - 1983
(251 fotografía)


1984 - 1985
(61 fotografía)


1986 - 1987
(652 fotografía)


1988 - 1989
(60 fotografía)


1990 - 1991
(103 fotografía)


1992 - 1993
(60 fotografía)


1994 - 1995
(29 fotografía)


1996 - 1997
(67 fotografía)


1998 - 1999
(257 fotografía)


2000 - 2001
(188 fotografía)


2002 - 2003
(28 fotografía)


date unknown
(5097 Fotos)


Photographic plates were digitized using professional flatbed scanners of type EPSON Expression 10000XL and were processed to the present digital form. The plate digitization project (D.Groote) was funded by DFG grant GR969/4-1 and SCM1032/552. Investigators using these scans are kindly requested to include the following acknowledgements in any publications. The material in these archives can be used for scientific purposes free of charge. Any other usage requires the written permission of the director of Hamburger Sternwarte.

Copyright © Hamburger Sternwarte, Fachbereich Physik, MIN-Fakultät, Universität Hamburg. All rights reserved.

In case you use plates of the Digital Plate Archives for any publication, please acknowledge the use of the Hamburger Sternwarte Digital Plate Archives. Also, please send us a link to the publication so that we can include it in our lists of publications which make use of the Hamburger Sternwarte Digital Plate Archives.