• Fotoarchiv (2101)
  • Kometen (181)
   • Holmes_1906 (4)
    A_572_1p
    ...Holmes
    Komet Holmes
    número: A_572_1p
    fecha: 1906
    A_572_2p
    ...Holmes
    Komet Holmes
    número: A_572_2p
    fecha: 1906
    A_575_1p
    ...Holmes
    Komet Holmes
    número: A_575_1p
    fecha: 1906
    A_575_2p
    ...Holmes
    Komet Holmes
    número: A_575_2p
    fecha: 1906
    X

   • Morehouse_1908 (129)
    A5210_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5210_1p
    fecha: 1908
    A5210_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5210_2p
    fecha: 1908
    A5210_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5210_3p
    fecha: 1908
    A5210_4p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5210_4p
    fecha: 1908
    A5216_0p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5216_0p
    fecha: 1908
    A5219_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5219_1p
    fecha: 1908
    A5219_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5219_2p
    fecha: 1908
    A5219_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5219_3p
    fecha: 1908
    A5230_4p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5230_4p
    fecha: 1908
    A5231_0p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5231_0p
    fecha: 1908
    A5231_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5231_2p
    fecha: 1908
    A5231_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5231_3p
    fecha: 1908
    A5232_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5232_1p
    fecha: 1908
    A5232_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5232_2p
    fecha: 1908
    A5232_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5232_3p
    fecha: 1908
    A5232_4p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5232_4p
    fecha: 1908
    A5235_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5235_2p
    fecha: 1908
    A5235_4p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5235_4p
    fecha: 1908
    A5236_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5236_1p
    fecha: 1908
    A5236_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5236_2p
    fecha: 1908
    A5236_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5236_3p
    fecha: 1908
    A5236_4p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5236_4p
    fecha: 1908
    A5239_0p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5239_0p
    fecha: 1908
    A5239_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5239_2p
    fecha: 1908
    A5239_4p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5239_4p
    fecha: 1908
    A5240_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5240_1p
    fecha: 1908
    A5240_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5240_2p
    fecha: 1908
    A5240_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5240_3p
    fecha: 1908
    A5240_4p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5240_4p
    fecha: 1908
    A5242_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5242_1p
    fecha: 1908
    A5242_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5242_2p
    fecha: 1908
    A5243_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5243_1p
    fecha: 1908
    A5243_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5243_2p
    fecha: 1908
    A5243_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5243_3p
    fecha: 1908
    A5243_4p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5243_4p
    fecha: 1908
    A5243_4P
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5243_4P
    fecha: 1908
    A5244_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5244_1p
    fecha: 1908
    A5244_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5244_2p
    fecha: 1908
    A5246_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5246_1p
    fecha: 1908
    A5246_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5246_2p
    fecha: 1908
    A5249_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5249_1p
    fecha: 1908
    A5249_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5249_2p
    fecha: 1908
    A5249_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5249_3p
    fecha: 1908
    A5252_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5252_1p
    fecha: 1908
    A5252_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5252_2p
    fecha: 1908
    A5252_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5252_3p
    fecha: 1908
    A5252_4p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5252_4p
    fecha: 1908
    A5258_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5258_2p
    fecha: 1908
    A5258_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5258_3p
    fecha: 1908
    A5263_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5263_1p
    fecha: 1908
    A5263_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5263_2p
    fecha: 1908
    A5263_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5263_3p
    fecha: 1908
    A5264_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5264_1p
    fecha: 1908
    A5264_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5264_2p
    fecha: 1908
    A5264_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5264_3p
    fecha: 1908
    A5265_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5265_1p
    fecha: 1908
    A5265_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5265_2p
    fecha: 1908
    A5267_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5267_1p
    fecha: 1908
    A5267_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5267_2p
    fecha: 1908
    A5268_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5268_1p
    fecha: 1908
    A5268_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5268_2p
    fecha: 1908
    A5268_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5268_3p
    fecha: 1908
    A5269_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5269_1p
    fecha: 1908
    A5269_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5269_2p
    fecha: 1908
    A5275_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5275_1p
    fecha: 1908
    A5275_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5275_2p
    fecha: 1908
    A5275_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5275_3p
    fecha: 1908
    A5275_4p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5275_4p
    fecha: 1908
    A5278_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5278_1p
    fecha: 1908
    A5278_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5278_2p
    fecha: 1908
    A5279_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5279_1p
    fecha: 1908
    A5279_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5279_2p
    fecha: 1908
    A5282_2P
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5282_2P
    fecha: 1908
    A5282_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5282_2p
    fecha: 1908
    A5282_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5282_3p
    fecha: 1908
    A5283_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5283_1p
    fecha: 1908
    A5283_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5283_2p
    fecha: 1908
    A5283_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5283_3p
    fecha: 1908
    A5286_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5286_1p
    fecha: 1908
    A5286_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5286_2p
    fecha: 1908
    A5286_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5286_3p
    fecha: 1908
    A5287_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5287_2p
    fecha: 1908
    A5287_4p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5287_4p
    fecha: 1908
    A5290_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5290_1p
    fecha: 1908
    A5290_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5290_2p
    fecha: 1908
    A5290_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5290_3p
    fecha: 1908
    A5291_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5291_1p
    fecha: 1908
    A5291_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5291_2p
    fecha: 1908
    A5291_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5291_3p
    fecha: 1908
    A5298_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5298_1p
    fecha: 1908
    A5298_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5298_2p
    fecha: 1908
    A5298_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5298_3p
    fecha: 1908
    A5299_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5299_1p
    fecha: 1908
    A5299_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5299_2p
    fecha: 1908
    A5299_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5299_3p
    fecha: 1908
    A5299_4p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5299_4p
    fecha: 1908
    A5299_5p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5299_5p
    fecha: 1908
    A5299_6p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5299_6p
    fecha: 1908
    A5302_0p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5302_0p
    fecha: 1908-11-11
    A5302_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5302_2p
    fecha: 1908-11-11
    A5303_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5303_1p
    fecha: 1908-11-11
    A5303_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5303_2p
    fecha: 1908-11-11
    A5303_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5303_3p
    fecha: 1908-11-11
    A5303_3P
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5303_3P
    fecha: 1908-11-11
    A5303_5p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5303_5p
    fecha: 1908-11-11
    A5303_6p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5303_6p
    fecha: 1908-11-11
    A5303_7p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5303_7p
    fecha: 1908-11-11
    A5304_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5304_1p
    fecha: 1908-11-11
    A5304_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5304_2p
    fecha: 1908-11-11
    A5304_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5304_3p
    fecha: 1908-11-11
    A5304_4p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5304_4p
    fecha: 1908-11-11
    A5306_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5306_2p
    fecha: 1908-11-11
    A5306_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5306_3p
    fecha: 1908-11-11
    A5316_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5316_1p
    fecha: 1908-11-16
    A5316_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5316_2p
    fecha: 1908-11-16
    A5316_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5316_3p
    fecha: 1908-11-16
    A5316_5p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5316_5p
    fecha: 1908-11-16
    A5328_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5328_1p
    fecha: 1908-11-16
    A5328_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5328_2p
    fecha: 1908-11-16
    A5328_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5328_3p
    fecha: 1908-11-16
    A5329_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5329_1p
    fecha: 1908-11-16
    A5329_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5329_2p
    fecha: 1908-11-16
    A5329_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5329_3p
    fecha: 1908-11-16
    A5331_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5331_2p
    fecha: 1908-11-16
    A5332_1p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5332_1p
    fecha: 1908-11-16
    A5332_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5332_2p
    fecha: 1908-11-16
    A5332_3p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5332_3p
    fecha: 1908-11-16
    A5341_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5341_2p
    fecha: 1908-11-16
    A5342_2p
    ...Morehouse
    Komet Morehouse
    número: A5342_2p
    fecha: 1908-11-16
    X

Photographic plates were digitized using professional flatbed scanners of type EPSON Expression 10000XL and were processed to the present digital form. The plate digitization project (D.Groote) was funded by DFG grant GR969/4-1 and SCM1032/552. Investigators using these scans are kindly requested to include the following acknowledgements in any publications. The material in these archives can be used for scientific purposes free of charge. Any other usage requires the written permission of the director of Hamburger Sternwarte.

Copyright © Hamburger Sternwarte, Fachbereich Physik, MIN-Fakultät, Universität Hamburg. All rights reserved.

In case you use plates of the Digital Plate Archives for any publication, please acknowledge the use of the Hamburger Sternwarte Digital Plate Archives. Also, please send us a link to the publication so that we can include it in our lists of publications which make use of the Hamburger Sternwarte Digital Plate Archives.