• Fotoarchiv (12006)
  • Sonne (453)
   • Sonnenfinsternis (114)
    • 1912-04-17 (71)
     LA00028
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00028
     fecha: 1912-04-17
     LA00029
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00029
     fecha: 1912-04-17
     LA00030
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00030
     fecha: 1912-04-17
     LA00031
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00031
     fecha: 1912-04-17
     LA00032
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00032
     fecha: 1912-04-17
     LA00033
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00033
     fecha: 1912-04-17
     LA00034
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00034
     fecha: 1912-04-17
     LA00035
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00035
     fecha: 1912-04-17
     LA00036
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00036
     fecha: 1912-04-17
     LA00037
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00037
     fecha: 1912-04-17
     LA00038
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00038
     fecha: 1912-04-17
     LA00039
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00039
     fecha: 1912-04-17
     LA00040
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00040
     fecha: 1912-04-17
     LA00041
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00041
     fecha: 1912-04-17
     LA00042
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00042
     fecha: 1912-04-17
     LA00043
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00043
     fecha: 1912-04-17
     LA00044
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00044
     fecha: 1912-04-17
     LA00045
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00045
     fecha: 1912-04-17
     LA00046
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00046
     fecha: 1912-04-17
     LA00047
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00047
     fecha: 1912-04-17
     LA00048
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00048
     fecha: 1912-04-17
     LA00049
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00049
     fecha: 1912-04-17
     LA00050
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00050
     fecha: 1912-04-17
     LA00053
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00053
     fecha: 1912-04-17
     LA00056
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00056
     fecha: 1912-04-17
     LA00057
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00057
     fecha: 1912-04-17
     LA00058
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00058
     fecha: 1912-04-17
     LA00059
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00059
     fecha: 1912-04-17
     LA00060
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00060
     fecha: 1912-04-17
     LA00061
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00061
     fecha: 1912-04-17
     LA00062
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00062
     fecha: 1912-04-17
     LA00063
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00063
     fecha: 1912-04-17
     LA00064
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00064
     fecha: 1912-04-17
     LA00065
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00065
     fecha: 1912-04-17
     LA00066
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00066
     fecha: 1912-04-17
     LA00067
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00067
     fecha: 1912-04-17
     LA00068
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00068
     fecha: 1912-04-17
     LA00069
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00069
     fecha: 1912-04-17
     LA00070
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00070
     fecha: 1912-04-17
     LA00071
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00071
     fecha: 1912-04-17
     LA00072
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00072
     fecha: 1912-04-17
     LA00073
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00073
     fecha: 1912-04-17
     LA00074
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00074
     fecha: 1912-04-17
     LA00075
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00075
     fecha: 1912-04-17
     LA00076
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00076
     fecha: 1912-04-17
     LA00077
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00077
     fecha: 1912-04-17
     LA00078
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00078
     fecha: 1912-04-17
     LA00079
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00079
     fecha: 1912-04-17
     LA00080
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00080
     fecha: 1912-04-17
     LA00081
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00081
     fecha: 1912-04-17
     LA00082
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00082
     fecha: 1912-04-17
     LA00083
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00083
     fecha: 1912-04-17
     LA00084
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00084
     fecha: 1912-04-17
     LA00085
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00085
     fecha: 1912-04-17
     LA00086
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00086
     fecha: 1912-04-17
     LA00087
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00087
     fecha: 1912-04-17
     LA00088
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00088
     fecha: 1912-04-17
     LA00089
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00089
     fecha: 1912-04-17
     LA00090
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00090
     fecha: 1912-04-17
     LA00091
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00091
     fecha: 1912-04-17
     LA00092
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00092
     fecha: 1912-04-17
     LA00093
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00093
     fecha: 1912-04-17
     LA00094
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00094
     fecha: 1912-04-17
     LA00095
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00095
     fecha: 1912-04-17
     LA00096
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00096
     fecha: 1912-04-17
     LA00097
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00097
     fecha: 1912-04-17
     LA00098
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00098
     fecha: 1912-04-17
     LA00099
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00099
     fecha: 1912-04-17
     LA00100
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00100
     fecha: 1912-04-17
     LA00101
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00101
     fecha: 1912-04-17
     LA00102
     ...im Platten-Archiv
     Sonnenfinsternis, FITS-Datei im Platten-Archiv
     número: LA00102
     fecha: 1912-04-17
     X

Photographic plates were digitized using professional flatbed scanners of type EPSON Expression 10000XL and were processed to the present digital form. The plate digitization project (D.Groote) was funded by DFG grant GR969/4-1 and SCM1032/552. Investigators using these scans are kindly requested to include the following acknowledgements in any publications. The material in these archives can be used for scientific purposes free of charge. Any other usage requires the written permission of the director of Hamburger Sternwarte.

Copyright © Hamburger Sternwarte, Fachbereich Physik, MIN-Fakultät, Universität Hamburg. All rights reserved.

In case you use plates of the Digital Plate Archives for any publication, please acknowledge the use of the Hamburger Sternwarte Digital Plate Archives. Also, please send us a link to the publication so that we can include it in our lists of publications which make use of the Hamburger Sternwarte Digital Plate Archives.